Mijn werkwijze

Als GZ-psycholoog ben ik opgeleid om cliënten te helpen die klachten hebben op emotioneel, cognitief ,  of gedragsmatig gebied. Afgaand op de hulpvraag wordt bij de behandeling gestreefd naar het verminderen van klachten en het behalen van een zo optimaal mogelijke psychische gezondheid. Daarvoor wordt uitgebreid vanuit meerdere kanten gekeken naar uw hulpvraag tijdens de intake, mogelijk verdere diagnostiek gepleegd, en het behandeldoel en behandelplan gezamenlijk opgesteld.

Voor verdere informatie:

  1. Intakegesprek
  2. Diagnostiek
  3. verschillende Behandelingen

 

N.B. Als GZ-psycholoog geef ik van tevoren geen garanties dat de behandeling een succes wordt.  Niet iedereen kan geholpen worden bij Widdershins. Indien gewenst/noodzakelijk wordt doorverwezen naar collega-hulpverleners met een andere specialisatie, of op een ander vakgebied.