Training van de cognitieve vaardigheden CogniPlus

CogniPlus is een modern, wetenschappelijk gefundeerd softwareprogramma waarmee cognitieve capaciteiten effectief en efficiënt getraind kunnen worden. Dat wil zeggen dat niet alleen het focussen, het in het moment blijven getraind kunnen worden, maar ook de ruimtelijke aandacht, het kunnen verleggen van de aandacht van het ene naar het ander punt dat aandacht vraagt, de selectieve en de verdeelde aandacht.  CogniPlus gebruikt realistische situaties, waarmee het voor gebruikers eenvoudiger wordt om opgedane progressie toe te passen in het dagelijks leven. Ofwel, de ecologische validiteit van CogniPlus is hoog. De inhoud van CogniPlus is sterk gelinkt aan het Vienna Test System. Daarmee kunnen diagnose, behandeling en evaluatie eenvoudig worden geïntegreerd.

 

Probleemspecifieke training

Bij de ontwikkeling van de trainingsprogramma´s is sterk de nadruk gelegd op theoretisch geleide constructie. Even belangrijk waren de bewezen trainbaarheid van de onderliggende capaciteiten en de probleemspecifieke (´deficit-oriented`) trainingsbenadering.

 

Realistische inhoud van de trainingsmodules

Cliënten willen de opgedane vaardigheden vanzelfsprekend toepassen in hun dagelijks leven en ze verwachten bovendien gemotiveerd te worden door het trainingsprogramma. CogniPlus helpt om aan deze verwachtingen te voldoen. Alle trainingen vinden plaats in de context van realistische situaties. Deze zijn gemaakt met behulp van ontwerpers van games, die veel dynamische 3-dimensionale graphics hebben gebruikt.

 

Interactieve training

CogniPlus is een interactief systeem dat het niveau van de cliënt betrouwbaar detecteert en automatisch het trainingsniveau daarop aanpast. Soms is het even wennen, over het algemene ervaren mijn cliënten deze methode als niet te moeilijk of vermoeiend, met voldoende uitdaging en snel voel- en merkbare resultaten.

In veel gevallen kan CogniPlus helpen bij visuele veldproblemen en leerstoornissen. Bij Widdershins wordt CogniPlus ook gebruikt voor het verbeteren van rij-gerelateerde vaardigheden zoals het inschatten van de afstand van het achteropkomend verkeer, keren op de weg en inparkeren. Ik hoor positieve verhalen van cliënten met examenvrees (school, studie en rijexamens). Met CogniPlus kunnen programma's opgesteld worden voor het verbeteren van het reactievermogen, concentratie en zelfvertrouwen van (amateur)sporters.

Verminderen de klachten, dan verbeteren zelfvertrouwen,prestaties en het algemeen welzijn.

Zelfstandig trainen

 

De cliënt kan zelfstandig werken. Echter, bij nieuwe modules, bij kinderen en kwetsbare personen wordt de voortgang extra goed in de gaten gehouden. 

Thuis trainen

Widdershins geeft u de mogelijkheid om thuis met CogniPlus te trainen om (reis)tijd en therapiekosten te besparen. U traint aan de hand van het trainingsprogramma wat aan uw behoefte wordt aangepast. Wij onderhouden dan e-mail en telefonisch contact over de vorderingen.

 

 

Cognitieve training bij Widdershins

CogniPlus wordt in mijn praktijk gebruikt voor cliënten met o.a.:

NAH:  voor o.a. de verbetering van de slaap, de concentratie,het overzicht,  het werkgeheugen, vermindering van problemen van het visuele veld, ontspanning en verhoging energieniveau.

Depressies: om negatieve gedachten om te leren buigen, helderder te denken, alerter en actiever te worden en het werkgeheugen en de concentratie te verbeteren.

Angst- en paniekstoornissen: om angstige gedachten om te leren draaien, helderder te kunnen denken,(lichamelijk) te ontspannen en tegelijkertijd alerter te kunnen reageren zodat angst voorkomen kan worden.

ADD, ter verbetering van de concentratie en het werkgeheugen

ADHD, ter verbetering van de concentratie en het werkgeheugen,ter kalmering en verminderen van impulsiviteit

NLD, vermindering angst, verbeteren rekenvaardigheden en zelfvertrouwen

Chronische vermoeidheid en pijn: door verbetering van de alertheid, de concentratie en de slaap bij o.a. (voormalige) kankerpatiënten

 

Testen-Trainen- Evaluatie

De aandachtstesten uit het Vienna Test System en de trainingen uit CogniPlus zijn aan elkaar gelinkt. De trainingsmodules zijn gebaseerd op dezelfde theoretische modellen als de corresponderende testen. Hierbij bestaat een efficiënt en theoretisch gefundeerde link tussen testen en trainen en de daaruit voortvloeiende analyse van effectiviteit.Cliënten trainen om, afhankelijk van de klachten, hun visuele en/of auditieve vaardigheden te vergroten.

Wordt u bijvoorbeeld afgeleid tijdens uw werk door gesprekken van collega's of omdat u "alle" vogels voorbij ziet vliegen?

Bij de modules van CogniPlus gebruikt bij Widdershins, worden de resultaten per sessie geëvalueerd en de vooruitgang bijgehouden. Hierbij worden de resultaten van elke sessie in een grafiek weergegeven en het effect in het dagelijks leven besproken. Aan de hand van het geheel wordt per sessie besloten of het trainingsprogramma voldoet en of het zinvol is om  andere vaardigheden te trainnen. 

Gecombineerde behandeling

Tijdens mijn lange werkervaring heb ik ervaren dat een combinatie van psychotherapie  en neurofysiologische en/of neuropsychologische behandelingen (CogniPlus en Neurofeedback) vaker tot duurzame verbeteringen leiden dan het gebruik van één van de behandelmethoden.

Ook als cliënten voor een Neurofeedback- of neuropsychologische behandeling komen, maak ik naast deze behandeling gebruik van gesprekstechnieken.

Als iemand beter kan na denken houdt het proces niet op. Een betere concentratie alleen is geen garantie voor betere schoolresultaten, een leerling zal ook de discipline op moeten leren brengen om huiswerk te maken. Bij problemen op de werkvloer idem dito, daar zal bij verbetering van de cognitieve processen ook een gedragsverandering plaats moeten vinden. Lukt het niet om dit zelf voor elkaar te krijgen, dan gaan wij samen aan de slag middels gesprekken en mogelijk andere oefeningen om dit persoonlijke doel te bereiken.