Vergoedingen door zorgverzekeraars

 

Verwijzing

Om voor vergoeding van uw zorgverzekering in aanmerking te komen is een verwijsbrief van de huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist noodzakelijk. Deze moet geschreven zijn voordat het eerste gesprek plaats vindt.

In de brief moet het volgende vermeld worden:

  •   personalia cliënt (Zilveren Kruis: naam en verzekerdennummer patiënt)
  •   naam, functie en AGB-nummer  verwijzer
  •   handtekening verwijzer
  •   datum afgifte verwijsbrief
  •   type behandelaar waarnaar wordt verwezen (GB GGZ / basis GGZ)

  Menzis en VGZ eisen vooralsnog ook de volgende vermelding:

  •  dat er vermoedelijk sprake is van een  stoornis volgens de DSM. 

De verwijsbrief geeft u af voor of tijdens het eerste gesprek.

Op grond van de verwijsbrief, het intakegesprek en diagnostiek  wordt bepaald of uw probleem binnen de GB GGZ valt en welk traject geïndiceerd wordt (Kort, Middel of Intensief). Zie hiervoor ook onder Tarieven. Zo nodig verwijs ik u terug naar de huisarts voor een andere vorm van hulpverlening.

 

Niet-gecontracteerde zorg

Bent u verzekerd bij een verzekering waarmee Widdershins geen contract heeft afgesloten, dan komt psychologische hulpverlening desalniettemin in aanmerking voor vergoeding. Elke verzekering heeft andere regelingen betreffende vergoeding als u voor hulp kiest van een ongecontracteerde psycholoog. Op de site van uw verzekeraar staat hoeveel deze vergoedt aan ongecontracteerde psychologen. Heeft u een zuivere restitutiepolis dan wordt de hulp voor 100% vergoed. De nota die u ter declaratie aan de verzekering op stuurt krijgt u pas aan het einde van de behandeling. Zie ook elders op deze pagina onder: Facturen. Uiteraard staat de vergoeding door uw zorgverzekering los van uw eigen risico.Laat u zich goed informeren door uw zorgverzekeraar om onaangename verrassingen te voorkomen.

Eigen risico

Iedereen in Nederland heeft een jaarlijks “eigen risico”. Het wettelijke minimum eigen risico voor 2018 is 385 euro per jaar. Dat betekent dat de eerste 385 euro die u over 2018 “claimt” bij uw verzekeraar niet vergoed krijgt. Indien u er voor gekozen hebt om vrijwilliger een hoger eigen risico te nemen, dan kan dit bedrag uiteraard hoger uitpakken. In beginsel valt alle zorg uit het basispakket onder het eigen risico. Uitzonderingen hierop zijn o.a. verloskundige zorg en huisartsenzorg. Hiervoor geldt geen eigen risico. Er geldt ook geen eigen risico voor zorg die vergoed wordt vanuit een aanvullende verzekering. Zie evt voor meer informatie op www.Zorgwijzer.nl

Belangrijk:het eigen risico betreft niet altijd het jaar  waarin de behandeling plaats vindt. Als u bijvoorbeeld op 5 februari 2018 begint met  therapie bij een psycholoog, dan vallen alle gesprekken van 5 februari 2018 tot 5 februari 2019 administratief geheel onder 2018. Bij een therapie van 5 februari 2018 tot 20 januari 2019 is er dus alleen sprake van een eigen risico voor 2018; niet voor 2019. Pas vanaf 6 februari 2019 zou het eigen risico van 2019 in beeld komen. Kijk eventueel voor meer informatie op www.Zorgwijzer.nl


Betaling van het ‘restitutietarief tekort’

De kosten van een eventueel ‘restitutietarief tekort’ kunnen aardig oplopen. Hieronder ziet u een rekenvoorbeeld van wat u zelf moet betalen (restitutienota) als we uit gaan van 75% vergoeding door uw zorgverzekeraar.

Product

Tarief

Zelf te betalen

Kort

€  487,26

€ 121,81

Middel

€  830,23

€  207,55

Intensief

€  1.301,85

€ 325,46

Chronisch

€  1.201,50

€  300,37

N.B. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Verzekeringspolis kiezen

Omdat het niet eenvoudig is om een zorgverzekering te kiezen die bij u past heeft de Nederlandse Zorgautoriteit een  stappenplan opgesteld  om een keuze te maken voor een zorgverzekering: Klik hier 

In het algemeen geldt het volgende:

Restitutiepolis basisverzekering: U krijgt volledige vergoeding bij zowel gecontracteerde als niet-gecontracteerde zorgaanbieders en heeft dus vrije keuze naar wie u toe gaat.

 
Combipolis basisverzekering: Een combinatiepolis houdt in dat voor sommige vormen van zorg alleen gecontracteerde zorgaanbieders volledig worden vergoed, terwijl bij andere vormen ook niet-gecontracteerde zorgaanbieders voor volledige vergoeding in aanmerking komen. Het kan hierbij zo zijn dat voor GGZ-aanbieders in feite sprake is van een naturapolis. Zorgverzekeraars zijn hier niet altijd duidelijk in, dus let hier goed op!

 
Naturapolis basisverzekering: Bij een natura basisverzekering heeft u afgesproken alleen volledig vergoeding te krijgen bij gecontracteerde zorgaanbieders. Deze gecontracteerde zorgaanbieder stuurt de factuur direct naar uw zorgverzekeraar. Indien u naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder gaat moet u een deel van kosten zelf betalen. Hoe hoog dit deel is, verschilt per verzekeraar, maar gemiddeld wordt 60 tot 80% van het tarief vergoed.

Vergoedingen 2018

Op deze site vindt u de vergoedingen voor 2018: https://contractvrijepsycholoog.nl/vergoedingen-zorgverzekeringen-ongecontracteerde-zorg-ggz-2018/

Aan deze overzichten kunnen geen rechten worden ontleend. Kijkt u voor de zekerheid ook op de site van uw eigen zorgverzekeraar. Mocht u telefonisch contact op willen nemen: in het verleden waren medewerkers niet altijd op de hoogte van de juiste gegevens en verstrekten verkeerde informatie.
U betaalt zelf

U wilt om persoonlijke redenen de behandeling zelf betalen.U wilt niets te maken hebben met de vereiste verwijzing van de huisarts en/of de voorwaarden voor vergoeding, u wilt  gewoon geholpen worden met uw psychische probleem, vraag of klachten. De behandeling ziet u als een investering in uw toekomst, u hoeft niet eerst uw eigen risico van € 385,-- op te maken.

Facturen

Een rekening die u van mij of namens Widdershins van PCDatasystems krijgt dient u binnen 14 dagen  te voldoen. Daarbij maakt het niet uit of u de nota zelf wilt betalen of deze in wilt dienen bij uw verzekering. Bij betalingsproblemen maak ik individuele afspraken over een betalingsregeling  uiterlijk binnen 15 dagen na verzending van de factuur.                                                                                              

Widdershins hanteert de betalingsvoorwaarden van Medicas. Zie hiervoor:https://medicas.net/betalingsvoorwaarden/

 

Vergoeding Jeugdzorg regio IJsselland en Aalten eo

Widdershins heeft voor 2018 bewust geen contract met de betreffende gemeentes afgesloten. De betreffende gemeentes hebben er op hun beurt voor gekozen om Jeugdzorg gegeven door ongecontracteerde psychologen niet te vergoeden.

Behandeling  bij Widdershins is een investering in de psychologische gezondheid van uw kind. (Zie: pagina https://www.psycholoog-zwolle-winterswijk.nl/problematiek/informatie-client/concentratie/leerproblemen/). Daarnaast: het verbeteren van concentratie en werkgeheugen of het verminderen van dyslexie hebben ook een positieve invloed op verdere scholing en de loopbaan in de rest van het leven. En daar zit een kostenplaatje aan vast.                                                                                                                   Het tarief voor Jeugdzorg vindt u op de pagina Vergoedingen.

Vergoedingen Neurofeedback bij VGZ in 2018

VGZ vergoedt  ook in 2018 Neurofeedback (deels) voor jongeren tot 18 jaar met de diagnose ADHD of ADD bij diverse aanvullende verzekeringspakketten: kijkt u hiervoor uw polisvoorwaarden na. Aan het eind van elke maand gedurende de behandeling krijgt u een nota die u zelf in moet dienen bij uw verzekering en na vergoeding op mijn rekening over maken.