Vergoedingen door zorgverzekeraars

 

Verwijzing

Om voor vergoeding van uw zorgverzekering in aanmerking te komen is een verwijsbrief van de huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist noodzakelijk. Deze moet geschreven zijn voordat het eerste gesprek plaats vindt.

In de brief moet het volgende vermeld worden:

  •   personalia cliënt (Zilveren Kruis: naam en verzekerdennummer patiënt)
  •   naam, functie en AGB-nummer  verwijzer
  •   handtekening verwijzer
  •   datum afgifte verwijsbrief
  •   type behandelaar waarnaar wordt verwezen (GB GGZ / basis GGZ)

  Menzis en VGZ eisen vooralsnog ook de volgende vermelding:

  •  dat er vermoedelijk sprake is van een  stoornis volgens de DSM. 

De verwijsbrief geeft u af voor of tijdens het eerste gesprek.

Op grond van de verwijsbrief, het intakegesprek en diagnostiek  wordt bepaald of uw probleem binnen de GB GGZ valt en welk traject geïndiceerd wordt (Kort, Middel of Intensief). Zie hiervoor ook onder Tarieven. Zo nodig verwijs ik u terug naar de huisarts voor een andere vorm van hulpverlening.

 

Niet-gecontracteerde zorg

Bent u verzekerd bij een verzekering waarmee Widdershins geen contract heeft afgesloten, dan komt psychologische hulpverlening desalniettemin in aanmerking voor vergoeding. Elke verzekering heeft andere regelingen betreffende vergoeding als u voor hulp kiest van een ongecontracteerde psycholoog. Op de site van uw verzekeraar staat hoeveel deze vergoedt aan ongecontracteerde psychologen. Heeft u een zuivere restitutiepolis dan wordt de hulp voor 100% vergoed. De nota die u ter declaratie aan de verzekering op stuurt krijgt u pas aan het einde van de behandeling. Zie ook elders op deze pagina onder: Facturen. Uiteraard staat de vergoeding door uw zorgverzekering los van uw eigen risico.Laat u zich goed informeren door uw zorgverzekeraar om onaangename verrassingen te voorkomen.

Eigen risico

Iedereen in Nederland heeft een jaarlijks “eigen risico”. Het wettelijke minimum eigen risico voor 2019 is 385 euro per jaar. Dat betekent dat de eerste 385 euro die u over 2019 “claimt” bij uw verzekeraar niet vergoed krijgt. Indien u er voor gekozen hebt om vrijwilliger een hoger eigen risico te nemen, dan kan dit bedrag uiteraard hoger uitpakken. In beginsel valt alle zorg uit het basispakket onder het eigen risico. Uitzonderingen hierop zijn o.a. verloskundige zorg en huisartsenzorg. Hiervoor geldt geen eigen risico. Er geldt ook geen eigen risico voor zorg die vergoed wordt vanuit een aanvullende verzekering. Zie evt voor meer informatie op www.Zorgwijzer.nl

Belangrijk:het eigen risico betreft niet altijd het jaar  waarin de behandeling plaats vindt. Als u bijvoorbeeld op 5 februari 2019 begint met  therapie bij een psycholoog, dan vallen alle gesprekken van 5 februari 2019 tot 5 februari 2020 administratief geheel onder 2019. Bij een therapie van 5 februari 2019 tot 20 januari 2020 is er dus alleen sprake van een eigen risico voor 2019; niet voor 2020. Pas vanaf 6 februari 2019 zou het eigen risico van 2020 in beeld komen. Kijk eventueel voor meer informatie op www.Zorgwijzer.nl


Verzekeringspolis kiezen

In het algemeen geldt het volgende:

Restitutiepolis basisverzekering: U krijgt volledige vergoeding bij zowel gecontracteerde als niet-gecontracteerde zorgaanbieders en heeft dus vrije keuze naar wie u toe gaat.

 
Combipolis basisverzekering: Een combinatiepolis houdt in dat voor sommige vormen van zorg alleen gecontracteerde zorgaanbieders volledig worden vergoed, terwijl bij andere vormen ook niet-gecontracteerde zorgaanbieders voor volledige vergoeding in aanmerking komen. Het kan hierbij zo zijn dat voor GGZ-aanbieders in feite sprake is van een naturapolis. Zorgverzekeraars zijn hier niet altijd duidelijk in, dus let hier goed op!

 
Naturapolis basisverzekering: Bij een natura basisverzekering heeft u afgesproken alleen volledig vergoeding te krijgen bij gecontracteerde zorgaanbieders. Deze gecontracteerde zorgaanbieder stuurt de factuur direct naar uw zorgverzekeraar. Indien u naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder gaat moet u een deel van kosten zelf betalen. Hoe hoog dit deel is, verschilt per verzekeraar, maar gemiddeld wordt 60 tot 80% van het tarief vergoed.

Vergoedingen 2019

Op deze site vindt u de vergoedingen voor 2019: https://contractvrijepsycholoog.nl/vergoedingen-2019/

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Kijkt u voor de zekerheid ook op de site van uw eigen zorgverzekeraar. Mocht u telefonisch contact op willen nemen: in het verleden waren medewerkers niet altijd op de hoogte van de juiste gegevens en verstrekten verkeerde informatie.

Facturen vergoede zorg.

De factuur ontvang u aan het eind van de behandeling en dient u binnen 14 dagen  te voldoen. Daarbij maakt het niet uit wanneer u deze in dient bij uw zorgverzekering. Bij betalingsproblemen maak ik individuele afspraken over een betalingsregeling die u zelf  uiterlijk binnen 14 dagen na verstrekking van de factuur, of indien u de factuur per post ontvangt uiterlijk binnen 16 dagen moet aanvragen.                                                                                              

Widdershins hanteert de betalingsvoorwaarden van Medicas. Zie hiervoor:https://medicas.net/betalingsvoorwaarden/

 

U betaalt zelf

Hiervoor verwijs ik u naar de pagina Tarieven.

 

Jeugdzorg regio IJsselland

Widdershins heeft voor 2019 bewust geen contract met de betreffende gemeentes afgesloten. De betreffende gemeentes hebben er op hun beurt voor gekozen om Jeugdzorg gegeven door ongecontracteerde psychologen niet te vergoeden.

Voor behandelmogelijkheden verwijs ik naar de Home pagina, voor tarieven en informatie betreffende facturen wijs ik naar de pagina tarieven.