Tarieven Psychologiepraktijk Widdershins 2019 vergoede zorg:

De Tarieven voor 2019 zijn als volgt door de NZA gemaximeerd:

Kort product                            maximaal aantal minuten: 294   (maximaal 5 gesprekken)              € 507,62

Middel product                       maximaal aantal minuten:  495   (maximaal 8 gesprekken)              € 864,92

Intensief   product                 maximaal aantal minuten:  750    (maximaal 13 gesprekken)       € 1.356,25

Chronisch  product               maximaal aantal minuten: 753     (maximaal 13 gesprekken)       € 1.251,70

Onvolledig behandeltraject  maximaal aantal minuten: 120     1 - 2 gesprekken                           € 207,19

OVP (indien vergoed vanuit uw aanvullende verzekering):     1 sessie                                           € 105,25                                                                                                                                                                                                

 

Tarieven Widdershins  onvergoede zorg:

 

Neurofeedback                        € 105,--    

Jeugdzorg                                  € 90,--

Counseling kantoortijden       € 95,--

Counseling avonduren        € 105,--

Duur sessie

Een sessie bestaat uit directe (gespreks)tijd  van 45 minuten en 15 minuten indirecte tijd ten behoeve van de behandeling, zoals het telefonische aanmeldingsgesprek, het verzenden van informatie over de praktijk en vragenlijsten, het aanleggen van het dossier en alle andere (administratieve) handelingen . 

U betaalt liever zelf

U wilt om persoonlijke redenen de behandeling zelf betalen, u wilt gewoon geholpen met uw psychische probleem, vraag of klachten zonder vermelding in uw medisch dossier, zonder dat er een diagnose wordt gesteld.

Of u wilt een gesprek over uw kind dat Neurofeedback of  CogniPlustraining bij Widdershins krijgt.

Het tarief per sessie vindt u hierboven onder Counseling.

U hoeft niet eerst uw eigen risico bij uw zorgverzekeraar van € 385,-- op te maken. 

Een factuur ontvangt u bij onvergoede zorg, in overleg, na elke sessie of éénmaal per maand  en dient u binnen 14 dagen te voldoen. Bij betalingsproblemen is een betalingsregeling mogelijk die uiterlijk binnen 14 dagen na verstrekking van de factuur, of indien u de factuur per post ontvangt binnen 16 dagen, aangevraagd kan worden.

Widdershins hanteert de betalingsvoorwaarden van Medicas. Zie hiervoor: https://medicas.net/betalingsvoorwaarden/

Vergoedingen

Voor informatie over facturen, vergoedingen en betalingsvoorwaarden bij vergoede zorg verwijs ik u naar de pagina Vergoedingen op deze site. Op uw zorgpolis dient u zelf na te kijken hoeveel uw zorgverzekeraar vergoedt.

 


Annuleren van een afspraak

Als u op het tijdstip van de afspraak verhinderd bent, kunt u minimaal 24 uur van tevoren kosteloos annuleren. 

Daarbij geldt dat u:

  1. telefonisch mag afzeggen,
  2. het antwoordapparaat van Widdershins kunt inspreken

 

Gereserveerde tijd welke niet tenminste 24 uur tevoren is afgezegd, wordt aan de cliënt in rekening gebracht en bedraagt  € 70,--. Dit geldt ook voor de cliënt die niet op de afspraak verschijnt. Ook dan krijgt de cliënt een nota van € 70,-- toegestuurd. Deze nota kan niet gedeclareerd worden bij uw zorgverzekeraar.

N.B. Uitzondering hierop is duidelijke overmacht.