Tarieven Psychologiepraktijk Widdershins 2019

De Tarieven voor 2019 zijn als volgt door de NZA gemaximeerd:

Kort product                            maximaal aantal minuten: 294   (maximaal 5 gesprekken)              € 507,62

Middel product                       maximaal aantal minuten:  495   (maximaal 8 gesprekken)              € 864,92

Intensief   product                 maximaal aantal minuten:  750    (maximaal 13 gesprekken)       € 1.356,25

Chronisch  product               maximaal aantal minuten: 753     (maximaal 13 gesprekken)       € 1.251,70

Onvolledig behandeltraject  maximaal aantal minuten: 120     1 - 2 gesprekken                           € 207,19

OVP (niet-verzekerde zorg)  maximaal aantal minuten:   75     één gesprek en indirecte tijd      € 105,25

Neurofeedback                        maximaal aantal minuten:   75     één sessie en  indirecte tijd       in overleg

Jeugdzorg                                   maximaal aantal minuten:   60     één sessie en  indirecte tijd     € 90,00

 

Onverzekerd product (OVP) bij de GBGGZ

De behandeling van bepaalde problemen valt helaas niet binnen de zorgverzekeringswet en komt daarom niet voor vergoeding in aanmerking. Onder meer relatietherapie, werkproblemen en aanpassingsstoornissen vallen onder niet-verzekerde zorg volgens de basispolis. Mogelijk valt het onder uw aanvullende verzekering, dat kunt u in uw polis na kijken.

Wanneer u behandeling voor deze problemen wilt, en uw zorgverzekeraar vergoedt de kosten niet, dan dient u de kosten hiervan zelf te betalen. Het tarief voor onverzekerde zorg is in 2019 € 105,25 (NZa-tarief) voor een zitting (directe tijd) inclusief de bijbehorende indirecte tijd, zoals het telefonische aanmeldingsgesprek, het verzenden van informatie over de praktijk, het aanleggen van het dossier en alle administratieve handelingen; totaal +/- een uur.  Er is geen verwijzing van de huisarts nodig. 

Betaling van de facturen, vergoeding,  en betalingsvoorwaarden

Voor informatie over vergoedingen en betalingsvoorwaarden verwijs ik u naar de pagina Vergoedingen op deze site. Op uw zorgpolis dient u zelf na te kijken hoeveel uw zorgverzekeraar vergoedt.

Annuleren van een afspraak

Als u op het tijdstip van de afspraak verhinderd bent, kunt u minimaal 24 uur van tevoren kosteloos annuleren. 

Daarbij geldt dat u:

  1. telefonisch mag afzeggen,
  2. het antwoordapparaat van Widdershins kunt inspreken

 

Gereserveerde tijd welke niet tenminste 24 uur tevoren is afgezegd, wordt aan de cliënt in rekening gebracht en bedraagt  € 70,--. Dit geldt ook voor de cliënt die niet op de afspraak verschijnt. Ook dan krijgt de cliënt een nota van € 70,-- toegestuurd. Deze nota kan niet gedeclareerd worden bij uw zorgverzekeraar.

N.B. Uitzondering hierop is duidelijke overmacht.