Concentratie- en leerproblemen

 

Concentratieproblemen (zie informatie voor cliënten: concentratie/leerproblemen) komen vaak voor in combinatie met, of vormen een onderdeel van psychiatrische stoornissen. Psychologische behandeling in de vorm van gesprekken alleen is niet afdoende omdat de cliënt ongeacht de motivatie  afdwaalt, niet alle belangrijke informatie verstrekt, op neemt en onthoudt wat er gezegd wordt.


Wat zou de psycholoog van Widdershins kunnen betekenen?

Bij Widdershins kunnen cliënten vanaf 6 jaar terecht voor psychologisch onderzoek,  begeleiding, en niet-medicamenteuze interventies. Naast gesprekstechnieken, eHealth en ontspanningsoefeningen geef ik Neurofeedback en training van de cognitieve vaardigheden (CogniPlus). De door mij gehanteerde methoden zijn waar mogelijk evidence-based (Neurofeedback bij ADD/ADHD, epilepsie en slaapstoornissen) en waar nog niet voldoende onderzocht, naar best clinical practice.

Onder Over Margreet Bijkerk?  kunt u lezen op welke wijzen ik geschoold ben. Bij Therapievormen staat informatie over de behandelingen.

Indien door cliënt/ouders en psycholoog geaccordeerd, wordt gekozen voor alleen gesprekstherapie of voor een gecombineerde aanpak. Bij problemen waar leer- en concentratieproblemen een rol spelen geeft een gecombineerde aanpak de meeste kans op duurzame verbetering.

Behandelplan, -duur en -doel kunnen aan de hand van de vorderingen en prognose gewijzigd worden. N.B. Bij kinderen en jeugdigen bestaat de behandeling uit Neurofeedback of CogniPlus.

Succes gegarandeerd?

Uit wetenschappelijk onderzoek is meerdere malen gebleken dat de therapievorm er niet toe doet, dat blijvende veranderingen het vaakst voorkomen als het contact tussen cliënt en hulpverlener goed is. Als GZ-psycholoog kan ik voorafgaand aan de behandeling, geen succes beloven.  Uitgangspunt voor een succesvolle behandeling bij Widdershins, is wederzijds respect en een vertrouwensband tussen de cliënt en mij, en de bereidheid van de cliënt om ook zelf de handen uit de mouwen te steken.

Widdershins staat op het standpunt dat het geheel meer is dan de som der delen. Een mens is dan ook meer dan diens klachten, levenservaringen of toekomstverwachtingen. Meer  dan gedachten, gedragingen en gevoelens, (eventuele)  tekorten aan stofjes in de  hersenen en hersenactiviteit. Bijgevolg  wordt vanuit diverse psychologische en biologische invalshoeken naar cliënt en klacht gekeken voordat gezamenlijk wordt besloten of tot behandeling bij Widdershins wordt over gegaan, wat vervolgens het behandeldoel is en het behandelplan. De behandeling is niet alleen gericht op het verminderen van de klachten, er wordt gestreefd naar het behalen van een optimale psychische gezondheid.

Bij een optimale psychische gezondheid is er volgens de Surgeon General sprake van succesvol functioneren dat resulteert in productieve activiteiten, bevredigende relaties met anderen en de mogelijkheid tot aanpassen en omgaan met tegenslagen (bron:Mental Health: A Report of the Surgeon General https://profiles.nlm.nih.gov/ps/access/NNBBHX.pdf).


De WHO (wereldgezondheidsorganisatie) hanteert onder meer het  standpunt dat psychisch gezonde personen zich in staat  voelen de eigen intellectuele en emotionele mogelijkheden te verwezenlijken.

 

 

Bijwerkingen en neveneffecten

Het komt voor dat (negatieve) herinneringen, uit het verleden naar boven komen. Of klachten lijken, vooral in eerste instantie, te verergeren. Dit is een gevolg van een verbeterd bewustwordingsproces. Cliënten worden voor deze bijwerkingen van tevoren gewaarschuwd.

Vooral bij Neurofeedback en CogniPlus hoor ik ook geregeld van cliënten dat zij verbeteringen merken bij klachten die ze niet vermeld hadden.Een veel voorkomend voorbeeld is een beter zicht en gehoor.

Informatie uitwisseling en rapportage

Voor het inwinnen van informatie en uitwisselen van gegevens verwijs ik naar Contact verder op mijn site. Rapportages worden alleen naar een verwijzer verzonden met het fiat van de cliënt.

Tarieven

Na verwijzing door een huisarts, medisch specialist of bedrijfsarts  naar de GB GGZ wordt mijn hulp vanuit de basisverzekering door de zorgverzekeraar vergoed. Voor uitgebreidere informatie over vergoedingen verwijs ik u naar tarieven op mijn site.

Contact

De cliënt kan per e-mail of telefonisch informatie op vragen of een afspraak maken. Zie onder contact op mijn site.