Bewegen en sport

 Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat klachten behorende bij o.a. frontaal-problematiek (zoals depressieve klachten, angst- en paniekaanvallen, problemen met de executieve functies), burn-out, chronische stress, chronische vermoeidheid, gebrek aan zelfvertrouwen, obesitas, verminderen als een patiënt gaat bewegen of sporten.

De verbeteringen van levenskwaliteit door (meer) bewegen staan in de patiënteninformatie beschreven.

Mogelijk dat u in uw praktijk ook patiënten heeft, waarvoor bewegen vanwege gezondheidsredenen een must is, maar die u moeilijk in beweging kunt krijgen of houden.

Er is dan vaak sprake van gecombineerde  cognitieve, emotionele, gedragsmatige, psychosociale en lichamelijke problematiek. Oorzaak en gevolg spelen hierbij door elkaar. Verandering in gedrag is, vanuit de positie van de patiënt bekeken, moeilijk. Die ziet mede door alles wat hij tijdens zijn ziekte mee gemaakt heeft,door de bomen het bos niet meer, voelt zich onveilig, vertrouwt zijn eigen lichaam niet meer, en klampt zich mogelijk aan de klachten vast, want die zijn tenminste vertrouwd en dus “veilig”.

 

Wat zou de psycholoog van Widdershins voor uw patiënt kunnen betekenen?

In mijn praktijk heb ik veel ervaring met deze cliëntenpopulatie. Diagnostiek, advies en begeleiding zijn hier op ingericht. De door mij gehanteerde methoden zijn evidence-based en waar nog niet voldoende onderzocht, naar best clinical practice.

Bij Therapievormen staat informatie over de behandelingen.

Tijdens mijn lange werkervaring heb ik ontdekt dat noch  gesprekstherapieën (inclusief vaardigheidstrainingen, coaching en counseling) noch neurofysiologische en/of neuropsychologische behandelingen alléén, in alle gevallen tot  duurzame verbeteringen leiden.

Bij cliënten bij wie in het verleden bij vaardigheidstrainingen, gesprekstherapieën, counseling geen duurzaam effect is bereikt, pak ik het anders aan. Ik hanteer een combinatie van gesprekstechnieken, Neurofeedback, een behandeling met de AlphaStim of CogniPlus.

Ook als cliënten voor een Neurofeedback- of neuropsychologische behandeling komen, maak ik naast deze behandeling gebruik van gesprekstechnieken. Zie hiervoor ook Neurofeedback en CogniPlus.

Als cliënten helderder kunnen denken, beter kunnen voelen, houdt het proces niet op. Een betere concentratie alleen is geen garantie voor betere schoolresultaten, een leerling zal ook de discipline op moeten leren brengen om huiswerk te maken. Bij problemen op de werkvloer idem dito, daar zal bij verbetering van de cognitieve processen een gedragsverandering plaats moeten maken. Lukt het niet om dit voor elkaar te krijgen, dan gaan wij samen aan de slag om behandeldoel te bereiken.

Waar mogelijk werk ik evidence-based, verder naar de best clinical practice. Het moge bekend zijn dat een behandeling goede resultaten kan opleveren, als die niet (nog) niet evidence-based is en dat een evidence-based behandeling niet altijd goede resultaten oplevert.

Welke therapie of techniek ook gebruikt wordt, succes valt of staat met het hebben van een goed contact tussen cliënt en psycholoog. Voor GZ-psychologen geldt tevens dat de cliënt, en bij kinderen, ook de ouders, behandeldoel en -plan moeten accorderen.

Indien een cliënt dor de huisarts wordt doorverwezen op vermoeden van een DSM stoornis en wordt dit vermoeden door het stellen van een diagnose bij Widdershins dan wordt de hulp, minus het eigen risico, voor 100% vergoedt door zorgverzekeraars waar Widdershins een contract mee heeft. In hun polis kunnen cliënten zelf controleren hoeveel wordt vergoed door hun zorgverzekeraar als ik daar geen contract mee heb.

Bijwerkingen

Het komt voor dat herinneringen uit het verleden naar boven komen, dat het lijkt of klachten, vooral in het begin, verergeren. Dit hoort bij een betere bewustwording en is vaak onderdeel van het behandelproces.

Vooraf kan, mag en wil ik bij geen enkele behandeling succes beloven.

Rapportages worden alleen naar een verwijzer verzonden met het fiat van de cliënt.

Voor het inwinnen van informatie en uitwisselen van gegevens verwijs ik naar Contact verder op mijn site.