Bewegen en sport

 Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat klachten behorende bij o.a. prefrontaal-problematiek (zoals depressieve klachten, angst- en paniekaanvallen, problemen met de executieve functies), burn-out, chronische stress, chronische vermoeidheid, gebrek aan zelfvertrouwen, obesitas, verminderen als een patiënt gaat bewegen of sporten.

De verbeteringen van levenskwaliteit door (meer) bewegen staan in de patiënteninformatie beschreven.

In uw praktijk heeft u ook patiënten met een chronische ziekte of klachten, waarvoor bewegen vanwege medische redenen een must is, maar die u moeilijk in beweging kunt krijgen of houden.

Er is dan vaak sprake van gecombineerde  cognitieve, emotionele, gedragsmatige, psychosociale en lichamelijke problematiek. Oorzaak en gevolg spelen hierbij door elkaar. Verandering in gedrag is, vanuit de positie van de patiënt bekeken, moeilijk. Die ziet mede door alles wat hij tijdens zijn ziekte mee gemaakt heeft,door de bomen het bos niet meer, voelt zich onveilig, vertrouwt zijn eigen lichaam niet meer, en klampt zich mogelijk aan de klachten vast, want die zijn tenminste vertrouwd en dus “veilig”.

 

Wat zou de psycholoog van Widdershins voor uw patiënt kunnen betekenen?

In mijn praktijk heb ik veel ervaring met deze cliëntenpopulatie. Diagnostiek, advies en begeleiding zijn hier op ingericht. De door mij gehanteerde methoden zijn evidence-based en waar nog niet voldoende onderzocht, naar best clinical practice. Heeft u het vermoeden dat er sprake is van een psychische stoornis volgens de classificatie van de DSM en wordt deze bevestigd in mijn praktijk dan vergoedt de zorgverzekeraar de kosten, mits de cliënt door u verwezen is.

Bij Therapievormen staat informatie over de behandelingen.

Ook als cliënten voor een Neurofeedback- of neuropsychologische behandeling komen, maak ik naast deze behandeling gebruik van psychotherapievormen. Zie hiervoor ook Neurofeedback en CogniPlus.

Waar mogelijk werk ik evidence-based, verder naar de best clinical practice. Het moge bekend zijn dat een behandeling goede resultaten kan opleveren, als die niet (nog) niet evidence-based is en dat een evidence-based behandeling niet altijd goede resultaten oplevert.

Uit wetenschappelijk onderzoek is allang gebleken dat de therapierichting er niet toe doet, maar dat het gaat om de chemie tussen therapeut en cliënt. Bij Widdershins geldt dat wederzijds respect en vertrouwen tussen  cliënt en mij noodzakelijk zijn om het therapeutisch proces positief te laten verlopen. Daarnaast  is het van het allergrootste belang dat de cliënt niet alleen bereid is om te leren zichzelf serieus te nemen, maar zich hier voor 100% voor in blijft zetten.

Bijwerkingen

Het komt voor dat nare herinneringen uit het verleden naar boven komen, of dat het lijkt of klachten, vooral in het begin, verergeren. Dit hoort bij een betere bewustwording en diepere ontspanning. Het hier mee om leren gaan is onderdeel van het behandelproces.

Tot slot

Vooraf kan, mag en wil ik bij geen enkele behandeling succes beloven.

Rapportages worden alleen naar een verwijzer verzonden met het fiat van de cliënt.

Voor het inwinnen van informatie en uitwisselen van gegevens verwijs ik naar Contact verder op mijn site.