Stoornissen volgens de classificatie van de DSM

Volgens de classificatie van de DSM (Diagnostic Statistic Manual of the American psychiatric   association), het handboek waar GZ-psychologen mee werken is er bij een stoornis o.a. sprake van klinisch significante lijdensdruk of zijn beperkingen in het sociale of beroepsmatige functioneren of op andere belangrijke terreinen. Bij bepaalde stoornissen spelen concentratieproblemen een belangrijke rol; in een aantal ben ik gespecialiseerd.

Mijn specialisaties:

 • ADD/ADHD.
 • Angst- en paniekstoornissen.
 • Depressie.
 • Neurocognitieve en visuomotorische stoornissen ten  gevolge van een trauma of somatische aandoening (NAH).
 • Onbegrepen lichamelijke klachten zoals chronische pijn, chronische vermoeidheid, duizeligheid, misselijkheid. Bij deze klachten kan een angst- en paniekstoornis of een depressie de achterliggende oorzaak zijn of secundair optreden.
 • Slaapstoornissen.

         U kunt echter ook concentratieproblemen ervaren zonder dat er sprake is van een stoornis zoals   deze zijn  geformuleerd in de DSM, bijvoorbeeld bij een burn-out.

         Klachten die cliënten benoemen:

 • Gebrek aan zelfvertrouwen of assertiviteit
 • Een vertraagd reactievermogen
 • Problemen met het (werk)geheugen
 • Verhoogde afleidbaarheid
 • Niet lang de aandacht bij een taak kunnen houden
 • Problemen met het verdelen van de aandacht tijdens meerdere taken
 • Problemen met focussen op een taak of in het verkeer
 • Problemen met het switchen van de aandacht van de ene naar de andere taak
 • Problemen met het selecteren van die impuls waar men de aandacht op wil richten
 • "Drukte" in het hoofd
 • "Watten" in het hoofd
 • Niet kunnen kiezen
 • Zich teveel van anderen aantrekken
 • Zich (teveel) zorgen maken om anderen
 • Over zich heen laten lopen
 • Ongeduld
 • Impulsiviteit
 • Driftbuien
 • Het moeilijk aan kunnen leren van nieuwe vaardigheden
 • Moeilijk of niet kunnen ontspannen
 • Onbegrepen lichamelijke klachten
 • Geen fut hebben
 • Wriemelen met handen of voeten
 • Problemen met het nemen van initiatieven
 • Impulsiviteit
 • Plannings- of organisatieproblemen
 • Dwangmatige gevoelens of gedachten
 • De eigen grenzen niet kennen en niet kunnen stoppen met bezigheden
 • Het overzicht kwijt zijn
 

De diverse probleemgebieden en hun overeenkomsten

Onderstaand kunt u meer informatie vinden over de probleemgebieden waarin ik gespecialiseerd ben.

Cliënten geven vaak aan dat ze van jongs af aan gewend zijn om zichzelf te pushen, dat ze vaak op hun tenen  lopen en  zich aan proberen te passen aan de eisen van de omgeving. Vaak zonder het behalen van de beoogde resultaten en met veel verlies van energie. Omdat ze zelf hun grenzen niet kennen/voelen, en denken dat "de ander" gelijk heeft laten ze anderen ook vaak over zich heen lopen.

Een andere overeenkomst is het onbegrip uit de omgeving waar veel cliënten mee te maken krijgen en die klachten zo niet altijd verergeren toch niet bepaald helpen bij de vermindering ervan.

Vaak is er sprake van hechtingsproblematiek wat zich op diverse manieren kan uiten. Iemand wil graag hulp hebben, maar is door slechte ervaringen in de kindertijd, jeugd en als volwassene wantrouwig geworden en vindt het moeilijk om hulp aan te nemen. Of iemand stelt zich afhankelijk - als een kind -  op ten opzichte van anderen en kan moeilijk bij de eigen gevoelens komen, heeft een erg lage zelf dunk of heeft geen eigen mening. Iemand neemt ogenschijnlijk hulp aan, maar vertoont in feite  ontwijkend gedrag door afspraken niet na te komen. Geef me hulp, maar geef me geen hulp.

 

ADD/ADHD

Bij het stellen van deze biopsychiatrische diagnose is zeer grote voorzichtigheid geboden.  Zelfs met gedegen diagnostisch onderzoek is het niet altijd mogelijk een definitieve diagnose te stellen. Problemen met de concentratie ook voorkomen bij angsten, depressie en NAH, het krijgen van te weinig slaap of het eten van te weinig groente of fruit.. Bovendien komen andere psychische klachten en psychiatrische stoornissen of somatische klachten en ziektes voor naast  ADD/ADHD zoals angst- en dwangstoornissen, depressiviteit, slaapstoornissen, chronische pijn, chronische vermoeidheid, auto-immuunziektes, restless legs.
 
Overwegingen om  al dan niet tot het aanvragen van diagnostiek over te gaan:

-leiden de klachten ertoe dat er beperkingen optreden in het dagelijks leven, opleiding, werk en/of sociaal leven of is er sprake vaneen klinisch significante lijdensdruk.

- alvorens tot  behandeling over te kunnen gaan is diagnostiek noodzakelijk. N.B. Ook met een diagnose is behandeling niet altijd een must.
- is er sprake van een diagnose dan draagt iemand het stempel van een psychiatrische stoornis met zich mee.
Ook bij ADD/ADHD spelen neurofysiologische, (neuro)psychologische, emotionele, familiaire en psychosociale aspecten een rol. Deze worden alle mee genomen in het onderzoek bij Widdershins voordat een diagnose wordt gesteld. Let wel: alle onderdelen zijn slechts hulpmiddelen om tot een diagnose te komen en het geheel van de resultaten bepaalt de classificatie.

 

Altijd behandeling?

Alleen als er sprake is van klinisch significante lijdensdruk of beperkingen in het sociale of beroepsmatige functioneren of het functioneren op andere belangrijke terreinen. Als u het prima zelf kunt redden, waarom zou u zich dan laten behandelen?

Karaktereigenschappen (N.B.: geen symptomen) bij cliënten met ADHD in mijn praktijk:

 • een groot rechtvaardigheidsgevoel
 • een groot verantwoordelijkheidsgevoel
 • een groot uithoudingsvermogen
 • een groot aanpassingsvermogen
 • engelengeduld afgewisseld met ongeduld en irritatie of zelfs agressiviteit die niet onderdrukt kan worden
 • een grote bereidheid om anderen te helpen.
 • een groot gevoel voor humor
 • een goede intuïtie (waar niet altijd naar geluisterd wordt)
 • een grote vrijheidsdrang
 • een grote drang tot onafhankelijkheid
 • een slecht zelfbeeld

ADHDers zijn vaak:

 • enthousiast
 • vrolijk
 • vrijgevig
 • sociaal 
 • vriendelijk
 • vergevingsgezind
 • subassertief: de ander gaat voor
 • wispelturig
 • creatief
 • hoogbegaafd
 • goede observatoren van de omgeving met veel oog voor detail
 • zeer goed in staat om te hyperfocussen.

Of: met dank aan collega Suzanne van der Sar:

 

Mogelijke gevolgen, comorbiditeit en klachten

Mensen(kinderen) met ADD/ADHD hebben (vaak), afhankelijk van de ernst van hun klachten, moeite om goed te functioneren wat (door henzelf) van hen verlangd wordt. Ze begrijpen niet waarom ze steeds falen, lopen soms jaren op hun tenen en worden nog steeds tot - voor hun - te grote prestaties gepusht. ("Zie je wel, je kunt het wel!") . ADD/ADHD-ers worden geconfronteerd met onbegrip uit hun omgeving, kunnen geestelijk verwaarloosd of zelfs geestelijk mishandeld worden. Hierbij blijven ze  zichzelf pushen, gaan continu over hun grenzen en pogen zich vaak zonder het beoogde resultaat te kunnen behalen, aan te passen aan de eisen van de omgeving.

Andere stoornissen  die naast  ADD/ADHD voorkomen (comorbiditeit) zijn: angst- en paniekaanvallen, depressie, dwangstoornissen, slaapstoornissen en een grote gevoeligheid voor het krijgen van verslavingen. Door impulsief gedrag krijgen ADHD-ers vaker ongelukken, en ik zie geregeld cliënten met ADHD die ook NAH hebben opgelopen. Door het niet kennen van hun grenzen, in combinatie met slaapproblematiek putten mensen met ADD/ADHD zich vaak uit met burn-out tot gevolg. Door niet begrepen te zijn als kind of jeugdige in de thuissituatie, op school en de vriendenkring treden minderwaardigheidsgevoelens, gebrek aan zelfvertrouwen en subassertiviteit op.

In mijn praktijk zie ik geregeld cliënten met ADD/ADHD die last hebben van onbegrepen lichamelijke klachten, chronische vermoeidheid, chronische pijn, of een auto-immuunziektes. Wetenschappelijk onderzoek is hier volgens mij nog niet naar gedaan. 

De American Academy of Pediatrics (AAP) (kinderpsychiaters) concludeert op basis van wetenschappelijk onderzoek dat Neurofeedback (biofeedback)  één van de beste behandelingen (LEVEL 1) voor ADHD is.

 

Angst- en paniekstoornissen

Angst en paniek zijn nuttig als er reëel gevaar dreigt. Mensen die  last hebben van angst- en paniekstoornissen reageren angstig, met vaak heftige lichamelijke symptomen en slaapproblemen, als daar geen rationele reden voor is. Ze zijn vaak niet in staat om een situatie eerst te bekijken, goed na te denken, en ontspannen te reageren waardoor angsten verdwijnen. Door het aanleren van bepaalde - op maat aangeleverde -  technieken, beschreven onderaan deze pagina, kunnen angst en paniek verminderen en vaak verdwijnen.

 

Chronische pijn, vermoeidheid en andere onbegrepen lichamelijke klachten

Ook mensen met chronische pijn van het bewegingsapparaat, migraine, chronische vermoeidheid of andere onbegrepen lichamelijke klachten (duizeligheid, misselijkheid) hebben doorgaans  concentratieklachten zelfs zonder dat de lijder dit zelf door heeft. De continu aanwezige  lichamelijke klachten treden op een dusdanige wijze op de voorgrond dat ze sterk afleiden bij het uitvoeren van dagelijkse bezigheden (werk, school, studie). Ze leiden tot een verstoorde slaap, schuld- en/of schaamtegevoelens, (financiële) zorgen om de toekomst, gebrek aan energie. Secundaire gevolgen: verlies van sociale contacten, sociaal isolement. verlies van werk, het stuk lopen van een relatie, financiële problemen.

Door de werkzaamheden  in een interdisciplinair team op de revalidatieafdeling  van Gesundheitszentrum Westmünsterland te Vreden (Duitsland) met chronische pijnpatiënten, rugpijnpatiënten en patiënten met slaapstoornissen en chronische vermoeidheid heb ik veel ervaring op gedaan met individuele diagnostiek, behandeling en groepstherapie. De modules van het bekende biopsychosociale model heb ik daarbij steeds aangevuld met oefeningen en trainingen gebaseerd op neurofysiologische en neurosychologische kennis, methoden en technieken. Deze pas ik nu toe bij Widdershins waar deze passen in de basisGGZ-behandeling.

 

Depressie

Een depressie kenmerkt zich o.a. door somberheid, duidelijk verminderd plezier of interesse in het dagelijks leven,, slaapproblemen, irritatie of vertraging, vermoeidheid, concentratieproblemen en mogelijk terugkerende gedachten aan de dood. Mocht u suïcidaal zijn, dan word u via de huisarts door verwezen naar een praktijk of instelling voor Specialistische GGZ. Mildere vormen van depressie worden bij Widdershins behandeld. Door het aanleren van bepaalde technieken, beschreven onderaan deze pagina, is het de bedoeling dat de depressie verdwijnt.

 

NAH

Hersenletsel kan ontstaan door een beroerte, hersenvliesontsteking, hersenschudding, whiplash, bijna-verdrinking, zuurstoftekort door een hartstilstand of operatie, bijwerkingen van medicijnen, maar ook ten gevolge van ziektes zoals Parkinson, MS en SLE. Zelfs na een lichte hersenschudding kan iemand na jaren nog klachten hebben.

NAH kan het leven veranderen door bijvoorbeeld ondraaglijke hoofdpijnen, duizeligheid, misselijkheid, vermoeidheid, overgevoeligheid voor licht of geluiden, concentratieproblemen, geheugenproblemen, vertraging van de informatieverwerkingssnelheid, depressiviteit, angsten, labiliteit, prikkelbaarheid, vermindering van het zelfvertrouwen, (fijn-)motorische problemen, visuele stoornissen, veranderingen in sexuele behoeftes..

Het leven met de gevolgen van NAH is vaak ondraaglijk. Dit geldt zowel voor de patiënt als de naaste omgeving. Het hele leven staat op z'n kop en mensen met NAH en hun naasten ondervinden vaak weinig begrip in de maatschappij, en helaas ook  nogal eens van hulpverleners..

Slaapstoornissen

Voldoende slaap is noodzakelijk om gezond en prettig te leven. Lichamelijke,  psychologische of omgevingsfactoren kunnen een verstoorde slaap veroorzaken.

Na slechts enkele weken niet voldoende diep, ongestoord slapen ontstaan reeds allerlei lichamelijke en psychische klachten die op hun beurt het alledaagse leven negatief beïnvloeden en tot secundaire klachten, ziektes of stoornissen kunnen leiden.

Bij Widdershins diagnosticeer en behandel ik de volgende slaapstoornissen: 

 • in- of doorslaapproblemen,
 •  naar dromen met slaapverlies als gevolg,
 • nachtelijke angsten
 •  nachtmerries
 •  's ochtends niet fit op staan of niet goed wakker kunnen worden.
 • excessieve slaperigheid of frequent in slaap vallen overdag
 • circadiane ritme-slaap-waakstoornissen

 

 

Partners en familie

Widdershins geeft indien gewenst ook begeleiding aan partners en ouders van cliënten met ADD/ADHD, NAH, chronische lichamelijke klachten. Voor vergoeding van deze hulp verwijs ik naar de pagina Vergoedingen en raad ik aan om uw verzekering hierover raad te plegen.

 

Toegepaste therapievormen en resultaten bij Widdershins 

Vanwege de combinatie van (neuro)psychologische en neurofysiologische factoren die een rol spelen bij bovengenoemde problematieken bestaat de behandeling  uit beïnvloeding van deze factoren.Uitgangspunt bij de behandeling van bovengenoemde diagnoses in mijn praktijk is het verbeteren van de cognitieve processen. De therapie is gericht op  helderder leren denken, alerter en actiever reageren overdag en de slaap 's nachts te verbeteren. Als u overdag fitter en meer ontspannen bent kunnen verdere cognitieve, emotionele en gedragsmatige klachten verminderen waardoor  het welzijn logischerwijs verhoogd wordt.

Volgend op de intake vindt eventueel verdere diagnostiek plaats, waarbij verwijzing voor een qEEG , voorafgaand aan Neurofeedback, bij collega's tot de mogelijkheden behoort. Na de rapportage bepalen we in gezamenlijk overleg of  u of uw kind/partner bij Widdershins in behandeling gaat of dat terug verwijzing naar de huisarts of medisch specialist plaats vindt of dat ik u aanraad naar een andere praktijk of instituut te gaan.

Neurofeedback of CogniPlus worden in overleg  toegepast in combinatie met andere psychotherapeutische technieken, psycho-educatie en  (autogene) ontspanningstechnieken. Er is gelegenheid om te spuien of uw hart te luchten, meestal vormt dit echter niet de hoofdmoot van de behandeling vanwege de grote effectiviteit van de neurofysiologische of neuropsychologische interventies.

Een kleiner of groter deel van de behandeling kan worden uitgevoerd als ehealth of huiswerkopdracht.Telefonische afspraken en visites behoren ook tot de mogelijkheden.

Vooraf aan de behandeling en na afloop vult u - alleen indien u hier tegen geen bezwaren heeft - vragenlijsten in die naar een benchmark gestuurd worden (ROM).

Psychische en lichamelijke klachten lijken vaak "vanzelf" te verminderen of men kan er beter mee om gaan door Neurofeedback of CogniPlus. Uitgebreide gesprekken of psychotherapeutische technieken zijn doorgaans dan ook niet noodzakelijk om het behandeldoel te bereiken. Uitzonderingen daar gelaten.

N.B. ik geef als GZ-psycholoog van tevoren geen garanties dat de behandeling een succes wordt.  Niet iedereen kan geholpen worden bij Widdershins. Indien gewenst/nodig wordt doorverwezen naar collega-hulpverleners met een andere specialisatie, of met een ander vakgebied.

 

Onder Diagnostiek, NeurofeedbackCogniplus en Therapievormen  vindt u verdere informatie.