Bij Widdershins komen mensen die een eigen leven leiden dat niet alleen bestaat uit het hebben van psychische klachten of een psychische stoornis.

Widdershins staat op het standpunt dat het geheel meer is dan de som der delen. Een mens is dan ook meer dan diens klachten, levenservaringen of toekomstverwachtingen. Meer  dan gedachten, gedragingen en gevoelens, (eventuele)  tekorten aan stofjes in de  hersenen en hersenactiviteit. Bijgevolg  wordt vanuit diverse invalshoeken naar cliënt en klacht gekeken voordat gezamenlijk wordt besloten of tot behandeling bij Widdershins wordt over gegaan, wat het behandeldoel is en het behandelplan. De behandeling is niet alleen gericht op het verminderen van de klachten, er wordt gestreefd naar het behalen van een optimale psychische gezondheid.

Bij een optimale psychische gezondheid is er volgens de Surgeon General sprake van succesvol functioneren dat resulteert in productieve activiteiten, bevredigende relaties met anderen en de mogelijkheid tot aanpassen en omgaan met tegenslagen (bron:Mental Health: A Report of the Surgeon General https://profiles.nlm.nih.gov/ps/access/NNBBHX.pdf).


De WHO (wereldgezondheidsorganisatie) hanteert onder meer het  standpunt dat psychisch gezonde personen zich in staat  voelen de eigen intellectuele en emotionele mogelijkheden te verwezenlijken.

 

Om voor vergoeding door een zorgverzekeraar in aanmerking te komen moet sprake zijn van een psychische stoornis conform de classificatie van de DSM (Diagnostic and  Statistical Manual of Mental Disorders) van de American Psychiatric Association en u moet in het bezit zijn van een verwijsbrief. U kunt bij Widdershins terecht zonder een verwijzing, mijn hulp wordt dan niet vergoed door een zorgverzekeraar. Zie pagina: TARIEVEN/VERGOEDINGEN.

U, of uw kind vanaf 6 jaar, kunnen bij Widdershins terecht  als u een hulpvraag heeft op één van de volgende gebieden:
 • ADD/ADHD *
 • angst- en paniekaanvallen
 • burn-out
 • chronische klachten na hersenschudding (zie NAH)
 • chronische pijn
 • chronische stress
 • chronische vermoeidheid
 • depressie
 • dyslexie (Neurofeedback)
 • eetproblematiek (Neurofeedback)
 • epilepsie (Neurofeedback)
 • hechtingsproblematiek
 • migraine
 • NAH
 • onbegrepen, vage, lichamelijke klachten
 • rouwprocessen (ook bij verlies van een huisdier)
 • slaapstoornissen *
 • tinnitus
 • verslavingen (Neurofeedback)
 • verwerkingsproblemen
 • werkgeheugenproblemen
 • whiplash (zie NAH)

* Neurofeedback is bewezen effectief (evidence-based) voor ADD/ADHD Zie onder Neurofeedback voor de bevindingen van de vereniging van Kinderartsen uit de VS..,epilepsie en slaapstoornissen.

Op andere klachtengebieden is (nog) te weinig wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van Neurofeedback verricht en wordt de behandeling experimenteel genoemd. De laatste jaren vindt steeds meer onderzoek naar de werking van Neurofeedback plaats.

 Voor Cogni-Plus geldt: hoopgevend voor de toekomst, maar nog niet evidence-based vanwege gebrek aan wetenschappelijk onderzoek.

Naast samenwerking met de verwijzer werk ik in overleg met de cliënt indien gewenst samen met andere disciplines binnen en buiten de GGZ..

Onder GB GGZ, Neurofeedback en CogniPlus vindt u informatie over door mij gebruikte Therapievormen,.