Wat is Neurofeedback

 

De behandeling Neurofeedback wordt veel toegepast bij klachten gerelateerd aan concentratiestoornissen zoals ADHD en ADD en bij slaapproblemen. Ook bij NAH,  angst/ en paniekstoornissen, depressie en migraine  zijn bij Widdershins goede resultaten bereikt met Neurofeedback.

Neurofeedback maakt gebruik van het zelf lerend vermogen van de hersenen. Door de hersenen positieve of negatieve  feedback te geven leert het brein de eigen activiteit te veranderen. Klachten verminderen, het welzijn wordt verhoogd. 

Diagnostiek voorafgaande aan Neurofeedback

Voor de behandeling is het belangrijk om de hersenactiviteit in kaart te brengen om te bepalen op welke plek/plekken en op welke frequenties getraind moet worden om de kans op succes zo groot mogelijk te maken. Tevens vult u thuis online vragenlijsten betreffende voorgeschiedenis, klachten en persoonlijkheid in en worden ter plekke neuropsychologische tests afgenomen om een beeld te krijgen van uw cognitieve vermogen. Op grond van de verkregen uitslagen bespreek ik in een enkel geval met u nog de mogelijkheden voor aanvullend diagnostisch onderzoek bij Widdershins.Als onderdeel van de diagnostiek worden bij Widdershins basis EEG metingen verricht of vindt een uitgebreid EEG-onderzoek plaats in de praktijk van één van mijn collega's (zie elders op deze site onder Links). Als op grond van de verkregen gegevens Neurofeedback een goede behandeloptie is en u wilt beginnen met deze behandeling dan wordt het behandeldoel en behandelplan opgesteld. Met uw akkoord kan de behandeling beginnen.

Behandeling met Neurofeedback

Tijdens de behandeling wordt uw hersenactiviteit (EEG)  meten. Electroden worden geplaatst op het hoofd op vooraf bepaalde locaties. De huid wordt gereinigd met alcohol en bij één electrode wordt EEG-pasta  gebruikt. Het apparaat is draadloos verbonden met mijn computer. Tijdens de behandeling  krijgen de hersenen 'feedback'  op hun eigen activiteit. In de loop van de tijd leren de hersenen om dit proces buiten de training te genereren waardoor mettertijd klachten verminderen, de cliënt zich bewuster wordt van zijn gedrag en dit (makkelijker) kan veranderen.

Zelflerend vermogen

Neurofeedback is in veel gevallen effectief omdat het gebruik maakt van de dynamische vermogens van het brein om te leren: de hersenen willen die activiteit produceren die het prettigst aan voelt, of tot betere resultaten leidt. Door dit proces heel vaak te herhalen kunnen de hersenen leren bepaalde hersenactiviteit te produceren (zelf lerend vermogen). Als de hersenen genoeg geoefend hebben gaat dit proces automatisch en blijvend door nadat de behandeling beëindigd is.Het lerend vermogen van de hersenen werkt volgens hetzelfde principe als wat wij "zelf" leren: praten, lopen, fietsen, schrijven. Dat krijgen wij onder de knie door een bepaalde vaardigheid te oefenen. Na verloop van tijd treedt dan een automatisme op: het gaat vanzelf zonder dat we er ons op hoeven te focussen.

Cognitieve, emotionele, gedragsmatige en lichamelijke klachten zullen door Neurofeedback gaandeweg verminderen als het brein leert om de activiteit te normaliseren.Cliënten vertellen dat activiteiten hen makkelijker af gaan, dat ze scherper zien, beter horen, dat ze zich beter kunnen ontspannen en helderder en sneller kunnen denken. En daarmee krijgt iemand meer plezier in het leven.

Waarom Neurofeedback?

Als u "uitgepraat" of "uitgecounseled" bent, niet meer wilt mediteren of geen medicijnen (meer) wilt gebruiken. Neurofeedback is in veel gevallen effectief zonder dat er blijvende bijwerkingen optreden. De methode is evidence-based voor ADD en ADHD, en slaapstoornissen. Bij andere klachten en stoornissen zijn ook goede resultaten bereikt, maar door gebrek aan wetenschappelijk onderzoek (nog) niet evidence-based bevonden.

De Neurofeedbacksessie

Door het instellen van drempels wordt bepaalde hersenactiviteit die in een te hoge hoeveelheid voorkomt, onderdrukt. Andere te weinig voorkomende activiteit kan gestimuleerd worden, afhankelijk van het behandelprotocol.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Informatiefilms Neurofeedback

">

 

 

Het is verstandig om de dag voor elke training het haar te wassen en op de dag zelf geen haarlak of gel te gebruiken. Heeft u vanaf twee uur voor de sessie gerookt,  chocola (hagelslag) of coffeïne gebruikt, meldt u dit dan voor de training.

De cliënt krijgt achter beide oren een electrode, en één of twee op het hoofd. Voordat de electrode met gel wordt aangebracht, wordt de huid schoon gemaakt met alcohol. Het aanbrengen van de electrodes is niet pijnlijk.

Afhankelijk van de gevonden afwijkingen in het qEEG of de basismetingen wordt met de ogen open en/of dicht getraind. Terwijl u zo ontspannen mogelijk stil zit wordt uw brein gestimuleerd. Waarom het brein op de stimulatie reageert is niet bekend, maar het gebeurt.

In de meeste gevallen worden na één of enkele sessies verbeteringen bemerkt door de cliënt en/of diens omgeving. Soms verergeren klachten schijnbaar. Dit kan bijvoorbeeld komen omdat  cliënten zich beter bewust worden van de problemen die al aanwezig waren, dat het geheugen beter wordt of omdat de drempels anders ingesteld moeten worden. Doorgaan met de training is dan zinvol.

Zijn er na 10 sessies geen veranderingen merkbaar of zijn er slechts negatieve veranderingen, dan is Neurofeedback voor deze cliënt geen goede behandelmethode en stoppen we met de Neurofeedback.

Soms kan na een sessie kortdurende hoofdpijn of vermoeidheid optreden: niet verwonderlijk want de  hersenen werken hard tijdens de training en de doorbloeding verandert.

Omdat het geheugen vaak verbetert, kan men zich ook minder prettige gebeurtenissen herinneren. Als u  behoefte heeft om deze herinneringen met mij te bespreken, besteden we hier aandacht aan tijdens de behandeling. Het aantal behandelingen dat noodzakelijk is om een blijvend resultaat te krijgen varieert per persoon. Gemiddeld moet u op 15 tot 25 sessies rekenen voor blijvend resultaat. Let wel:dit is een gemiddelde. Diverse cliënten ervaren na 10 sessies al een dergelijke verbetering dat zij, met aanpassingen in hun levensstijl, alleen verder kunnen. De behandeling wordt dan afgesloten. Soms komt men dan na kortere of langere tijd terug. Mijn ervaring is het dat dan minder sessies noodzakelijk zijn die over een langere periode verspreid kunnen worden omdat het brein al makkelijker leert.

Begonnen wordt meestal met één tot tweemaal trainen per week. Naar aanleiding van het verloop wordt de tijdsduur tussen de sessies opgebouwd, en de behandeling  afgebouwd.

Neurofeedback gelijkwaardig alternatief bij ADHD

DAmerican Academy of Pediatrics (AAP) (kinderpsychiaters) concludeert (3 juli 2013) op basis van wetenschappelijk onderzoek dat Neurofeedback (biofeedback)  een LEVEL 1 behandeling (best support)  voor ADD en ADHD is.

image

 

image