Waarom een GZ-psycholoog?

Een GZ-psycholoog staat ingeschreven in het BIG-register van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Om in dit register opgenomen te worden moet elke Gezondheidswerker een behoorlijke staat van dienst hebben. Opleidingseisen en werkervaring tellen beiden zwaar mee.

Het motto van dit Ministerie is: Nederland gezond en wel. Het is de ambitie van VWS om iedereen zo lang mogelijk gezond te houden en zieken zo snel mogelijk beter te maken. Ook wil het ministerie mensen met een beperking ondersteunen en maatschappelijke participatie bevorderen.

(bron: http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws#ref-minvws).

GZ-psychologen werken hier vanuit hun eigen vakgebied aan mee.

VWS erkent dat een GZ-psycholoog deskundig en capabel is om  te diagnosticeren en behandelen. Een erkenning die o.a. blijkt uit de vergoeding van (een deel van) de zorg mits de cliënt is doorverwezen door huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist.

Mijn volgende herregistratie vindt plaats in november 2021.

 

 

 

 

 

Intakegesprek GZ-psycholoog Widdershins


Widdershins staat op het standpunt dat een mens meer is dan alleen zijn/haar gedachten, gevoelens en gedragingen, een tekort aan een stofje in de  hersenen  of een weerspiegeling van een specifieke activiteit in de hersengolven. Daarom vindt voorafgaand aan de behandeling de diagnostische fase plaats waarbij vanuit diverse invalshoeken naar cliënt en klacht gekeken wordt. Mensen met hun eigen persoonlijke hulpvraag  worden gehoord, serieus genomen en er wordt behandeld om de ernst van de klachten duurzaam te doen afnemen in de richting van een zo optimaal mogelijke psychische gezondheid. 

Tijdens de intake  probeer ik mij een beeld  van u, uw levensstijl en problematiek te vormen. Vragenlijsten vormen hierbij een belangrijk hulpmiddel. Daarnaast vertel ik u over mijn ervaring met uw hulpvraag en de therapievormen die ik hiervoor hanteer. Zelf kunt u hier uiteraard vragen over stellen. Het is mogelijk dat verder psychodiagnostisch onderzoek gewenst is. Zie hiervoor: Diagnostiek

Aan het eind van de diagnostische fase wordt beslist of  u bij mij door gaat voor  behandeling of begeleiding of dat u  terug wordt verwezen naar uw verwijzer of dat u voor een andere discipline kiest.

Als voor behandeling bij Widdershins wordt gekozen, stellen we samen het behandeldoel en -plan op, en vertel ik u welk product u kunt verwachten. Tijdens de behandeling kan van product gewisseld worden indien nodig. Zie voor meer uitleg over de diverse producten binnen de BasisGGZ de pagina over de Tarieven en Vergoedingen.