Waarom een GZ-psycholoog?

Een GZ-psycholoog staat ingeschreven in het BIG-register van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Om in dit register opgenomen te worden moet elke Gezondheidswerker een behoorlijke staat van dienst hebben. Opleidingseisen en werkervaring tellen beiden zwaar mee.

Het motto van dit Ministerie is: Nederland gezond en wel. Het is de ambitie van VWS om iedereen zo lang mogelijk gezond te houden en zieken zo snel mogelijk beter te maken. Ook wil het ministerie mensen met een beperking ondersteunen en maatschappelijke participatie bevorderen.

(bron: http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws#ref-minvws).

GZ-psychologen werken hier vanuit hun eigen vakgebied aan mee.

Op de site van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) vindt u meer informatie over de GZ-psycholoog: http://www.psynip.nl/registratie-en-accreditatie/psychologenregisters-wet-big/gezondheidszorgpsycholoog.html

VWS en het NIP erkennen dat een GZ-psycholoog deskundig en capabel is om  te diagnosticeren en behandelen. Een erkenning die o.a. blijkt uit de vergoeding van (een deel van) de zorg mits de cliënt is doorverwezen door huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist.

Mijn volgende herregistratie vindt plaats in 2022.

 

 

 

 

 

Intakegesprek GZ-psycholoog Widdershins

Wanneer u een psycholoog bezoekt is het belangrijk dat u uw problemen en klachten goed kunt bespreken. Dat kan alleen als u het gevoel heeft dat u er naar u geluisterd wordt en dat u zich serieus genomen en  begrepen voelt. Ik streef er naar om die psycholoog voor u te zijn.

Tijdens de intake  probeer ik mij een beeld  van u en uw problematiek te vormen. Door de vragen kijkt u mogelijk ook op een andere manier tegen uzelf aan. Daarnaast vertel ik u ook over mijn ervaring met uw klachten en de therapievormen die ik hiervoor hanteer. Zelf kunt u hier uiteraard vragen over stellen. Mogelijk wordt verder psychodiagnostisch onderzoek afgesproken, zie hiervoor: Diagnostiek

Aan het eind van de diagnostische fase wordt beslist of het verstandig is dat u bij mij door gaat voor  behandeling of begeleiding of dat u of uw kind terug wordt verwezen naar uw verwijzer of een andere discipline. Dat uw klachten of problemen niet thuis horen in de GGZ maar bijvoorbeeld bij een jurist of vakbond of dat u door een andere kijk op uzelf geen behandeling meer nodig heeft.

Als voor behandeling bij Widdershins wordt gekozen, vertel ik u welk product u kunt verwachten. Tijdens de behandeling kan van product gewisseld worden indien nodig. Zie voor meer uitleg over de diverse producten binnen de BasisGGZ de pagina over de Tarieven en Vergoedingen.