Algemeen

Bij Widdershins kunnen cliënten vanaf 6 jaar terecht voor psychologisch onderzoek, psychologische begeleiding, Neurofeedback of training van de cognitieve vaardigheden (CogniPlus) voor onder meer de volgende klachten, problemen en stoornissen:

 

Bij verwijzing van kinderen/jeugdigen tot 16 jaar heb ik schriftelijke toestemming door middel van een handtekening op de cliëntenkaart van beide ouders nodig voordat ik met behandeling of onderzoek kan beginnen.

Psychologisch onderzoek bestaat uit: intake, vragenlijsten en, afhankelijk van de vraagstelling, psychometrische tests. Na uitwerking van de gegevens volgen een mondelinge uitslag en indien gewenst, schriftelijke rapportage. Bij Widdershins kunnen u of uw kind terecht voor  persoonlijkheids-, klachten- en neuropsychologisch onderzoek.

De eerste consulten zijn gericht op klachteninventarisatie, diagnostiek en formulering van het behandeldoel en -plan. De daarop volgende sessies worden gewijd aan de behandeling.

De diagnostiek voorafgaand aan Neurofeedback bestaat uit intake, vragenlijst(en) en in overleg neuropsychologisch onderzoek in mijn praktijk en neurofysiologisch onderzoek (qEEG) bij collega’s in een hierin gespecialiseerde praktijk elders in het land.

Uw gegevens en ter zake doende informatie over derden (partner, familieleden), worden ondergebracht in een dossier waarin u recht van inzage heeft. Wilt u een kopie van (een deel van uw) dossier hebben, dan is dit mogelijk tegen copieer- en portikosten. Indien nodig kunnen de persoonsgegevens gewijzigd worden. De gegevens zijn zonder de schriftelijke toestemming van u of bij kinderen, de ouders of verzorgers, niet toegankelijk voor buitenstaanders. Het dossier wordt na behandeling afgesloten en vijftien jaar bewaard. Informatie hieruit wordt in geanonimiseerde vorm gebruikt voor het jaarverslag van het ROEP of de sectie Neurofeedback van de intersector van het NIP.

Na verwijzing door een arts, worden (een deel van) de GB GGZ  uit de basisverzekering door de zorgverzekeraar vergoed. Zie verder onder Tarieven.N.B. de zorg wordt alleen vergoed, als u verzekerd bent.

Het maken en annuleren van een afspraak

Voor het maken en annuleren van een afspraak verwijs ik u naar Contact verder op de site.    

 

Download onze folder hier.