Ik ben werkzaam in een ruime regio rond Kampen/ IJsselmuiden  en de Achterhoek

Bij Widdershins verricht ik werkzaamheden op het gebied van de Diagnostiek, Eerstelijnspsychologie, Neurofeedback en Cognitieve therapie  (Cogni-plus).

Door de snelle veranderingen in de maatschappij de laatste jaren die ik ook terug hoor in de ervaringen van mijn cliënten en collega hulpverleners is mijn denk- en werkwijze deels van richting veranderd. Het roer is om gegaan in 2008 toen ik voor een praktijknaam heb gekozen. Het wiel staat nog steeds niet stil en blijft draaien zolang Widdershins bestaat.

De laatste jaren ben ik in mijn vrije tijd aan de slag  met het ontwerpen van een methode gebaseerd op oude wijsheden en nieuwe inzichten. Dit is geen therapie, daarvan zijn er volgens mij al meer dan genoeg, maar krijgt de vorm van een Reisgids. De gids is bedoeld voor  hulpvragers, hulpverleners in de breedste zin van het woord. En kan thuis, onderweg, school en op de werkvloer geraadpleegd worden.

De Paden Op... 

Door de extra werkzaamheden in 2016 voor herregistraties en het nieuwe kwaliteitsstatuut zijn de werkzaamheden aan het model stil komen te liggen.Voorjaar 2017 heb ik De verdwaalde vrouw geschreven, dat in juni 2017 is verschenen. Zie voor meer informatie www.margreetbijkerk.com                                                    

Over het verdere verloop van De Paden Op... hoop ik najaar 2017 meer te kunnen vertellen..


Gevisiteerd Registerpsycholoog NIP

Najaar 2011 heb ik mee gedaan aan het visitatietraject van het NIP voor GZ-psychologen, Klinisch psychologen en Psychotherapeuten. Dit heeft geresulteerd in het feit dat ik 'Gevisiteerde NIP' ben geworden, en hiermee voldoe aan de kwaliteitseisen van het NIP die gesteld worden aan bovengenoemde beroepsgroepen. In deze brief kunt u het verslag lezen. 

Registraties Psychologen

In november 2016 ben ik opnieuw voor de komende vijf jaar geregistreerd als GZ-psycholoog. Mijn Kwaliteitsstatuut is goed gekeurd. De kwaliteitseisen van de diverse registers staan vermeld op de site van het NIP. 

Bekijk hier het Kwaliteitsstatuut

 

Ervaring

Als Eerstelijnspsycholoog, Neurofeedbackpsycholoog en GZ-psycholoog heb ik ruime ervaring opgedaan met de behandeling van cliënten uit de Eerstelijns en Tweedelijns Geestelijke Gezondheidszorg. Door veranderingen in het GGZ-stelsel behandel ik de laatste jaren voornamelijk cliënten die volgens de regels thuis horen in de BasisGGZ. Zonder psychiatrische diagnose bent u  ook welkom bij Widdershins als u op grond van de informatie van mijn site denkt dat ik u kan helpen.

Vanaf 2005 heb ik mijn werkzaamheden uitgebreid met het geven van Neurofeedbackbehandelingen. Hiertoe ben ik opgeleid door internationaal bekende opleiders op het gebied van de Neurofeedback. Bij- en nascholing op dit gebied vindt plaats in een internationale setting o.a. via cursussen, vakliteratuur, webinars, overleg met collega-Neurofeedbackpsychologen en de Society of Applied Neurosciences.


Sinds 2009  heb ik dankzij de goede begeleiding van collega’s uit Groningen de mogelijkheid tot het geven van (thuis)training van de cognitieve vaardigheden (Cogni-Plus), die aansluit bij de VTS een  Neuropsychologische testbatterij waarmee gedegen en praktisch bruikbaar psychologisch onderzoek wordt gedaan.

Van september 2013 tot juli 2015 heb ik parttime gewerkt in Gesundheitszentrum Westmünsterland in Vreden (D.) Daar heb ik een pijnbehandeling opgezet voor groepen en individuele patiënten die kampten met rugpijnen of de gevolgen van een whiplash. Een groot aantal van hen had daarnaast last van: ADHD, angststoornissen, burn-out, chronische vermoeidheid of een depressie. De behandeling/begeleiding bestond uit  een combinatie van (neuro)psychologische methoden, hypnose, RET,provocatieve therapie, psychomotorische technieken en ontspanningsoefeningen, gebaseerd op de wetenschap dat er neurofysiologische veranderingen plaats vinden bij patiënten met deze klachten. Veranderingen die omkeerbaar en beïnvloedbaar  bleken door diverse therapeutische methoden.

Mijn drijfveren

Mijn drijfveren samengevat: samen met de cliënt speuren of de hulpvraag de werkelijke hulpvraag is of dat er sprake is van onderliggende problemen, behoeften, en verlangens. En dan samen met de cliënt de vraag beantwoorden of deze tijdelijk een reisgezel nodig heeft en of ik daarvoor de juiste persoon ben. Zo ja, dan streven we ernaar om met behulp van een behandelplan waar we ons beiden in kunnen vinden het gestelde behandeldoel te behalen. Of zo u wilt: het eind van onze gezamenlijke reis.

Mijn werk is zwaar en wordt er de laatste jaren door de veranderingen in de maatschappij en alle wet- en regelgeving niet eenvoudiger op. Maar wat nog altijd geldt: Is de cliënt  ook op de lange termijn tevreden, dan weet ik weer waarvoor ik dit werk doe.

Er is ook nog een privé leven. Ik houd van mijn ruwharige teckels. Het liefst ben ik buiten met hen in de natuur.

 

.