Diagnostiek

Diagnostiek                                                                                                                                                

 Diagnostiek vindt plaats in de vorm van een verder gesprek, vragenlijsten en/of neuropsychologische tests. Op grond van de verwijsbrief, het intakegesprek en de diagnostiek  wordt bepaald of uw probleem binnen de basis-ggz valt en welk traject geïndiceerd wordt (Kort, Middel of Intensief). Ik verwijs  u terug naar de huisarts voor een andere vorm van hulpverlening als ik u niet de juiste hulp kan bieden

                                                                                                                                                                                                                   

Bij  Neurofeedback vindt psychodiagnostisch onderzoek bij Widdershins plaats en wordt in bepaalde gevallen bij collega's die hierin gespecialiseerd zijn een qEEG-onderzoek afgenomen. Onder Links verder op de site vindt u een aantal adressen.    

Het qEEG  is een hulpmiddel om te beoordelen of er sprake is van neurofysiologische afwijkingen die overeen komen met uw klachten, en een instrument om een behandelprotocol samen te stellen. 

Neuropsychologisch onderzoek

Neuropsychologisch onderzoek bestaat uit verschillende tests om de cognitieve vaardigheden te meten. In veel gevallen maak ik, deels, gebruik van de concentratietesten van het Vienna Test System (VTS).

Gericht op de praktijk  bestaat  VTS uit visuele, auditieve  en visueel-auditieve tests en subtests.Voorafgaand aan de concentratietesten worden perceptuele testjes afgenomen om te bepalen of er geen problemen zijn met het zien of horen. Worden op deze tests afwijkingen gevonden, dan vindt terug verwijzing naar de verwijzer plaats of raad ik u aan contact op te nemen met een opticien of audicien. Het neuropsychologisch onderzoek is dan niet zinvol.

Naast deze batterij werkt  Widdershins met papieren tests die persoonlijk worden afgenomen.

 


 

 

 

Consultatie

Ook kan onderzoek en advies door derden aangevraagd worden in de vorm van consultatie op de volgende terreinen:

  • klachten/ (vermoedelijke) stoornissen
  • neuropsychologie

 

 

Alleen onderzoek

Komt u alleen voor een psychodiagnostisch onderzoek  zonder dat er behoefte is aan verdere begeleiding of behandeling, dan volgt, nadat de gegevens verwerkt zijn, een eindgesprek. De schriftelijke rapportage wordt alleen naar uw verwijzer gestuurd als u hier uw toestemming voor verleent.

 Of uw zorgverzekeraar ook de kosten van het onderzoek waar u naar vraagt vergoedt dient u zelf op de site van deze verzekeraar na te kijken. Mocht u kiezen voor telefonisch contact met uw verzekeraar, dan raad ik u aan om meerdere malen te bellen; het komt nogal eens voor dat u verschillende antwoorden krijgt die niet altijd correct zijn.