Diagnostiek

Als u kiest voor  vergoeding door uw Zorgverzekeraar moet voorafgaand aan de behandeling  een diagnose gesteld  en het behandeldoel opgesteld worden. Zie hiervoor ook de pagina Vergoedingen op deze site. Soms is hiervoor een intakegesprek alleen al voldoende, soms is meer diagnostisch onderzoek noodzakelijk.

Psychodiagnostiek is niet altijd eenvoudig. Veel mensen  zijn jarenlang niet echt gehoord, ook niet door zichzelf. Behalve met de klachten waarmee iemand komt, kunnen de meeste mensen  niet goed omschrijven wat ze voelen, denken, willen en wat hun werkelijke hulpvraag is. Waar ze zelf of hun omgeving aan kunnen werken en waarmee ik hen mogelijk kan helpen.     

Samen beoordelen we wat u zelf kunt, waar uw omgeving u mee kan helpen en waarvoor u mijn hulp nodig heeft.Samen stellen we een behandeldoel en behandelplan op.

Afhankelijk van de uitkomst van het intakegesprek, en de vragenlijsten, vindt eventueel aanvullend neuropsychologisch onderzoek plaats, waaronder ook onderzoek naar het horen en zien.

Bij  Neurofeedback vindt psychodiagnostisch onderzoek bij Widdershins plaats en wordt in bepaalde gevallen bij collega's die hierin gespecialiseerd zijn een qEEG-onderzoek afgenomen. Onder Links verder op de site vindt u een aantal adressen.    

Het qEEG  is een hulpmiddel om te beoordelen of er sprake is van neurofysiologische afwijkingen die overeen komen met uw klachten, en een instrument om een behandelprotocol samen te stellen. 

Vragenlijsten

Formulieren en vragenlijsten die bij Widdershins worden afgenomen, beantwoordt u in principe online of neemt u mee naar huis om te besparen op tijd en kosten. Mocht dit om wat voor redenen dan ook problemen opleveren, dan kunt u ze bij mij in de praktijk invullen. Over de kosten overleggen we van tevoren tijdens de aanmelding of tijdens de intake.

Neuropsychologisch onderzoek

Neuropsychologisch onderzoek bestaat uit verschillende tests om de cognitieve vaardigheden te meten. In veel gevallen maak ik, deels, gebruik van de concentratietesten van het Vienna Test System (VTS).

Gericht op de praktijk  bestaat  VTS uit visuele, auditieve  en visueel-auditieve tests en subtests.Voorafgaand aan de concentratietesten worden perceptuele testjes afgenomen om te bepalen of er geen problemen zijn met het zien of horen. Worden op deze tests afwijkingen gevonden, dan vindt terug verwijzing naar de verwijzer plaats of raad ik u aan contact op te nemen met een opticien of audicien. Het neuropsychologisch onderzoek is dan niet zinvol.

Naast deze batterij werkt  Widdershins met papieren tests die persoonlijk worden afgenomen.

Zoals wij, Widdershins,  overheid en zorgverzekeraars willen: betere kwaliteit en betaalbare zorg! En dat begint met goede diagnostiek.

 

Vienna Test System (VTS)

Directeur en mede-eigenaar Abel Keun van Science Plus Group te Groningen is er de afgelopen jaren in geslaagd een aantal belangrijke key accounts voor het Vienna Test System te winnen in Nederland en België. Voorbeelden zijn de Koninklijke Luchtmacht, de Nederlandse Spoorwegen, de Politieacademie en een grote rij zorginstellingen, psychologische testbureaus en Widdershins.

 

 

 

Consultatie

Ook kan onderzoek en advies door derden aangevraagd worden in de vorm van consultatie op de volgende terreinen:

  • klachten/ (vermoedelijke) stoornissen
  • neuropsychologie

 

 

Alleen onderzoek

Komt u alleen voor een psychodiagnostisch onderzoek  zonder dat er behoefte is aan verdere begeleiding of behandeling, dan volgt, nadat de gegevens verwerkt zijn, een eindgesprek. De schriftelijke rapportage wordt alleen naar uw verwijzer gestuurd als u hier uw toestemming voor verleent.

 Of uw zorgverzekeraar ook de kosten van het onderzoek waar u naar vraagt vergoedt dient u zelf op de site van deze verzekeraar na te kijken. Mocht u kiezen voor telefonisch contact met uw verzekeraar, dan raad ik u aan om meerdere malen te bellen; het komt nogal eens voor dat u verschillende antwoorden krijgt.

 

Diagnostiek en behandeling

De gegevens verkregen uit de diagnostische fase worden verwerkt, aan u gerapporteerd en zijn mede bepalend voor het type behandeling bij Widdershins.

 N.B. Ook al kiest u voor een behandeling bij Widdershins, dan bestaat toch de mogelijkheid dat u na de diagnostische  fase terug wordt verwezen naar uw verwijzer of door wordt verwezen naar een andere discipline als behandeling (in mijn praktijk) niet zinvol is.