Behandelingen

Er wordt in de basisGGZ niet meer met aparte consulten gewerkt, maar met producten. Bij aanvang van de behandeling wordt tijdens de intake een inschatting gemaakt welk product bij uw zorgvraag past. Dit is afhankelijk van de ernst en complexiteit van uw problematiek.

Basis GGZ Kort: Voor lichte problematiek waarbij sprake is van een laag tot matig risico, een enkelvoudig beeld of eventueel lage complexiteit en de duur voldoet aan de classificatie van de DSM V. De cliënt ervaart weinig dagelijkse beperkingen tijdens sociaal, school of beroepsmatig functioneren.

Basis GGZ Middel: Problematiek van matige ernst waarbij sprake is van een laag tot matig risico, een enkelvoudig beeld of eventueel lage complexiteit en de duur voldoet aan de classificatie van de DSM V. De cliënt ervaart meer dagelijkse beperkingen tijdens sociaal, school of beroepsmatig functioneren dan bij lichte, maar minder beperkingen dan bij ernstige problematiek..

Basis GGZ Intensief: Voor ernstige problematiek waarbij sprake is van een laag tot matig risico, een enkelvoudig beeld of eventueel lage complexiteit en de duur voldoet aan de classificatie van de DSM V. De cliënt ervaart meer dagelijkse beperkingen tijdens sociaal, school of beroepsmatig functioneren dan bij lichte, en matig  ernstige problematiek.

Basis GGZ Chronisch: Voor risicogevoelige stabiele of instabiele chronische of ernstige problematiek in remissie. waarbij sprake is van een laag tot matig risico, een enkelvoudig beeld of eventueel lage complexiteit en de duur voldoet aan de classificatie van de DSM V. De cliënt ervaart meer dagelijkse beperkingen tijdens sociaal, school of beroepsmatig functioneren dan bij lichte, en matig  ernstige problematiek.

Onvolledig behandeltraject: Voor problematiek, waarbij u wel verwezen bent door huisarts, medisch specialist of bedrijfsarts, maar die niet binnen de voorgaande producten geplaatst kan worden.Of als wij besluiten om om wat voor reden dan ook de behandeling te beëindigen.

De behandeling kan bestaan uit gesprekken, e-mailcontacten, evaluatie en verslaglegging. Alle tijd (in minuten) die aan uw behandeling wordt besteed, wordt opgeteld. In overleg met u kan gaandeweg de behandeling besloten worden tot een ‘zwaarder’ of 'lichter' product, als de behandeling van uw klachten toch meer of minder tijd vraagt.

Om voor (gedeeltelijke) vergoeding door uw zorgverzekeraar in aanmerking te komen, heeft u een verwijzing van uw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist nodig. Deze verwijsbrief moet aan bepaalde eisen voldoen. Voor verdere informatie verwijs ik naar de pagina Generalistische Basis GGZ.

U kunt ook bij Widdershins terecht als u niet verwezen wilt worden en/of als u geen stoornis volgens de DSM heeft. De zorg wordt dan door uzelf betaald en kan niet gedeclareerd worden bij uw zorgverzekeraar.

Jeugdzorg

De jeugdzorg wordt sinds 2015 geregeld door uw gemeente. Of zij de zorg voor uw kind, tot 18 jaar vergoeden, kunnen zij u vertellen.

Widdershins heeft vanaf 2018 geen contracten met gemeentes afgesloten. Widdershins geeft alleen Neurofeedback en CogniPlus als Jeugdzorg. Het tarief vindt u op de pagina Vergoedingen. Mocht u betalingsproblemen hebben, dan kunt u een betalingsregeling afspreken. Widdershins streeft ernaar de zorg betaalbaar te houden. 

Bij de intake heb ik bij jeugdigen tot 16 jaar een handtekening nodig van beide ouders dat over gegaan kan worden tot diagnostiek en behandeling. Bij jeugdigen tussen 12 en 18 jaar, ook van de cliënt zelf.

Mochten er opvoedkundige problemen zijn dan wil ik hierbij helpen of ouders kunnen zelf een adres zoeken voor hulp op opvoedkundig gebied.

 

 Onder het kopje Therapievormen kunt u informatie vinden over de diverse vormen van therapie die bij Widdershins aangeboden worden.