Welkom op de site van Widdershins - Psychologiepraktijk voor basisGGz

De op deze site vermelde informatie geldt voor cliënten die hun behandeling zijn begonnen in 2019.

In verband met het coronavirus bestaan de behandelingen bij Widdershins uit (video)bel afspraken en Ehealth. Voor verdere informatie verwijs ik u naar mijn nieuwe site: https://widdershins.nl 

 

Bij Widdershins kunt u terecht voor problemen die in een praktijk voor basis-ggz worden behandeld. Ik werk cliënt- en klachtgericht, waar het kan evidence-based, en waar dit niet kan volgens clinical best practice. Widdershins biedt ouders psycho-educatieve gesprekken aan.Specialisatie: diagnostiek en behandeling van trauma's en problematiek waarbij cognitieve klachten een (bepalende) rol spelen. Widdershins hanteert de richtlijnen van mijn vakverenigingen en de NzA. Voor Jeugdzorg kan een kind of  jongere tot 18 jaar bij Widdershins terecht voor  Neurofeedback of CogniPlus.Widdershins biedt ouders psycho-educatieve gesprekken aan.

 

Zorgvisie

Als praktijkhoudster van Widdershins kijk ik vanuit diverse invalshoeken naar de cliënt en verleen hulp door mij op meerdere aspecten te richten. Een mens is meer dan alleen gedachten, gevoelens en gedragingen, een tekort aan een stofje in de  hersenen, een weerspiegeling van een hersenactiviteit of invloeden uit het heden, verleden en de sociale omgeving. Cliënten help ik graag op pad naar een leven waarin ze psychologisch gezond zijn en het leven met al zijn mankementen kunnen aanvaarden.

 

Werkwijze                                                                        

 Cliënten op een nuchtere, no nonsense manier helpen een zo optimaal mogelijk psychische gezondheid te bereiken. Ik ben breed onderlegd en probeer met  diverse therapievormen aan te sluiten bij de klachten en de persoon. De juiste klik tussen hulpverlener en therapie, hulpverlener en cliënt en cliënt en therapievorm zijn bepalend voor duurzaam succes van de therapie.                                             Maar bovenal staat Widdershins voor wederkerigheid  en respect.                                                                                              

Professionaliteit, ervaring en werkgebied

Na mijn universitaire studie, afgerond in 1987, heb ik diverse vervolgopleidingen gevolgd onder andere tot GZ-psycholoog BIG, registratienummer 89052095125. Het beroep GZ-psycholoog is door de Nederlandse overheid erkend. Naast het werken in eigen praktijk heb ik gedurende korte en langere periodes gewerkt bij en met collega’s in interdisciplinair verband in vrij gevestigde praktijken en instellingen in Nederland en Duitsland. IJsselmuiden ligt in de regio Noordwest-Overijssel tussen Dronten, Emmeloord, Meppel, Hasselt en Zwolle.

 

 

Op de praktijk ligt  een exemplaar van mijn kwaliteitsstatuut ter inzage.

 


 

 

 


 

 

 

Nieuws

In verband met het coronavirus bestaan de behandelingen bij Widdershins momenteel helaas alleen uit (video)bel afspraken en Ehealth.

Voor deze afspraken maakt het niet uit waar u in Nederland woont.   

  Wachttijden

  De wachttijden  voor intake en behandeling is momenteel 1 week.

  Certificaten

  Bij de overheid sta ik vermeld in het BIG-register. De registratie als GZ-psycholoog is geldig tot 3 november 2021.

  Meldcode

  Professionals in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) zijn verplicht om een meldcode te hebben.         De verplichting een meldcode vast te stellen is opgenomen in de Kwaliteitswet Zorginstellingen. In een meldcode staat hoe gehandeld dient te worden bij het vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld.

   

   


  Veilig e-mailen

  Widdershins Clientlogin

  Widdershins is een contract aangegaan met Jepraktijk.online en beschikt derhalve over een veilig e-mailprogramma met meerdere mogelijkheden om ehealth te optimaliseren.