Widdershins - Praktijk voor Generalistische BasisGGZ en Neurofeedback in IJsselmuiden (Ov.) en de Achterhoek

 

Waarom juist naar psychologiepraktijk Widdershins?

Bij Widdershins kunt u terecht voor  Diagnostiek, NeurofeedbackTraining van de cognitieve vaardigheden (Cogni-plus) en psychotherapie. Zie voor meer uitleg over bij deze therapievormen: psychotherapie, training van de cognitieve vaardigheden en neurofeedback.   Widdershins neemt onder de psychologenpraktijken in Oost-Nederland een speciale positie in vanwege de visie op (psychologische) gezondheid, de daarmee samenhangende expertise en  zorgvisie. Binnen Widdershins staat een persoonlijke benadering voorop. Dit geldt voor de behandelingen die geheel toegesneden zijn op de individuele hulpvraag. Dit betekent ook dat naast een bezoek aan mijn praktijk  - alleen als het verantwoord is - eHealth plaats kan vinden, dat telefonische consulten voor (kort) overleg of eenvoudige hulpvragen en het rijden van visites tot de mogelijkheden behoren. 

Widdershins is een innovatieve en gerenommeerde praktijk die uiteenlopende nieuwe, bewezen effectieve behandelingen aanbiedt naast methoden die in het verleden reeds hun nut en effectiviteit hebben bewezen en nog steeds effectief zijn. Voor verdere uitleg verwijs ik naar de pagina's over: problematiek/informatie-client/concentratie/leerproblemen, en mijn praktijk.

Widdershins is geen commerciële instelling, heeft om meerdere redenen geen contracten met zorgverzekeraars.

Werkgebied van de GZ-psycholoog van Widdershins

Het werkgebied van Widdershins is de wijde omgeving van Zwolle, Kampen en IJsselmuiden en de Achterhoek.  

 

Wachttijden

In verband met de zomervakantie kunt u in 2018 pas in de laatste week van augustus terecht voor  intake en behandeling terecht.  Widdershins heeft gedurende de rest van het jaar geen of slechts een korte wachttijd van enkele weken zodat een goede doorstroming gegarandeerd wordt. 

Privacy

Het privacystatement van Widdershins vindt u op: https://www.psycholoog-zwolle-winterswijk.nl/over-mij/klachten-en-idee-n/

Widdershins werkt met privacy vragenlijsten.

Registraties Psychologen en Certificaten

Bij de overheid sta ik vermeld in het BIG-register. De registratie als GZ-psycholoog is geldig tot 3 november 2021.

Het Kwaliteitsstatuut van Widdershins is goed gekeurd. De kwaliteitseisen van de diverse registers staan vermeld op de site van het NIP.  

Bekijk hier het Kwaliteitsstatuut

N.B. Veranderingen in het Kwaliteitsstatuut in 2017: Er zijn geen contracten meer met zorgverzekeraars, ik ben niet langer Eerstelijnspsycholoog NIP

ROM

Betreffende het verplicht aanleveren van Random Outcome Measurements (ROMmen): Er komt een nieuw kwaliteitsinstituut om kwaliteitsinformatie te optimaliseren.
Het huidige benchmarken is hiermee dus van de baan. Het is nog niet helder welke eisen verzekeringen nog kunnen stellen en hoe ze dat dan kunnen controleren, als de behandelaar mag kiezen welke instrumenten hij nuttig vindt en hoe hij de gegevens verwerkt. De cliënten van Widdershins worden ten allen tijde geïnformeerd dat ze mogen weigeren in verband met de privacy.

De verplichting om aan SBG te leveren of aan de Stichting Vrijgevestigden ROMmen is nu van de baan. Op de website van SBG staat dat echter nog niet. (Begin december 2017)

Informatie: Menno Oosterhof, psychiater. Initiatiefnemer Actie Stop Benchmarken.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

De Problematiek waarvoor u bij Widdershins terecht kunt:

 • ADD/ADHD *
 • angst- en paniekaanvallen
 • burn-out
 • chronische klachten na hersenschudding (zie NAH)
 • chronische pijn
 • chronische stress
 • chronische vermoeidheid
 • depressie
 • dyslexie (Neurofeedback)
 • eetproblematiek (Neurofeedback)
 • epilepsie (Neurofeedback)
 • hechtingsproblematiek
 • migraine
 • NAH
 • onbegrepen, vage, lichamelijke klachten
 • posttraumatische stress stoornis (PTSS)
 • rouwprocessen (bij verlies van een huisdier)
 • slaapstoornissen *
 • tinnitus
 • verslavingen
 • verwerkingsproblemen
 • werkgeheugenproblemen
 • whiplash (zie NAH)


Veilig e-mailen

Widdershins Clientlogin

Widdershins is in 2015 een contract aangegaan met Jepraktijk.online en beschikt derhalve over een veilig e-mailprogramma met meerdere mogelijkheden om ehealth te optimaliseren.

 

De betekenis van Widdershins

De figuurlijke betekenis van Widdershins: tegendraads, eigenwijs, op eigen wijze. Widdershins komt uit het Middel- en Hoog Germaans (wedersinnes= in tegengestelde richting). Vanaf begin 16de eeuw treffen we het vooral aan in Schotland en heeft het woord een letterlijke betekenis: tegen de richting van de zon in op het noordelijk halfrond, tegen de richting van de klok in, linkshandig, rond een object lopen door het altijd aan de linkerkant te houden.

NIEUWS

In juni 2017 is  mijn boek  De verdwaalde vrouw uitgegeven. Het schrijven van de Engelstalige versie gebaseerd hierop vordert gestaag. In de zomermaanden hoop ik de werkzaamheden aan de spin off van De verdwaalde vrouw af te kunnen ronden.

 

Samenvatting

Een verdwaalde vrouw, die door naasten en professionals niet geholpen kon worden om de weg  uit Stress  terug te vinden krijgt  op maat gesneden hulp uit onvoorziene en in eerste instantie onwelkome hoek nadat ze eindelijk eerlijk tegen zichzelf is geweest. Haar wacht nog een groot lijden, dat verzacht wordt door degene die zijzelf verstoten had waarna ze samen de tocht naar hun thuis aanvaarden.

Voor meer achtergrondinformatie verwijs ik u naar  www.margreetbijkerk.com voor referenties naar www.bol.com

 

 

 

 

 .