Widdershins - Praktijk voor Generalistische BasisGGZ en Neurofeedback in IJsselmuiden (Ov.) en Winterswijk

 

Waarom naar psychologiepraktijk Widdershins?

Bij Widdershins kunt u terecht voor  Diagnostiek, NeurofeedbackTraining van de cognitieve vaardigheden (Cogni-plus) en psychotherapie. Vooral als u (elders) uitgepraat bent, kan Neurofeedback, CogniPlus of een training met de Alphastim een verademing zijn. Zie voor meer uitleg over bij Widdershins gebruikte (psycho)therapievormen en referenties van ex-cliënten: psychotherapie, training van de cognitieve vaardigheden en neurofeedback.

 

Werkgebied van de GZ-psycholoog van Widdershins

Het werkgebied van Widdershins is de wijde omgeving van Zwolle, Kampen en IJsselmuiden en de Achterhoek waar ik hulp bied door middel van eHealth, telefonische consulten en huisbezoeken.  

 

Wachttijden

Momenteel is er geen wachttijd voor de intake, voor de behandeling is de wachttijd  2 weken. Vanaf de week van 7 mei 2018 kunt u  weer terecht voor de intake.

Registraties Psychologen en Certificaten

Bij de overheid sta ik vermeld in het BIG-register. De registratie als GZ-psycholoog is geldig tot 3 november 2021.

Mijn Kwaliteitsstatuut is goed gekeurd. De kwaliteitseisen van de diverse registers staan vermeld op de site van het NIP.  

Bekijk hier het Kwaliteitsstatuut

N.B. Veranderingen in het Kwaliteitsstatuut in 2017: Er zijn geen contracten meer met zorgverzekeraars, ik ben niet langer Eerstelijnspsycholoog NIP

Betreffende het ROMmen: Er komt een nieuw kwaliteitsinstituut om kwaliteitsinformatie te optimaliseren.
Het huidige benchmarken is hiermee dus van de baan. Het is nog niet helder welke eisen verzekeringen nog kunnen stellen en hoe ze dat dan kunnen controleren, als de behandelaar mag kiezen welke instrumenten hij nuttig vindt en hoe hij de gegevens verwerkt. De cliënten wordt ten allen tijde geïnformeerd dat hij mag weigeren in verband met de privacy.

De verplichting om aan SBG te leveren of aan de Stichting Vrijgevestigden ROMmen is nu van de baan. Op de website van SBG staat dat echter nog niet. (Begin december 2017)

 

Informatie: Menno Oosterhof, psychiater. Initiatiefnemer Actie Stop Benchmarken.

 

 

 

 

 


 

 

De Problematiek waarvoor u bij Widdershins terecht kunt:

 • ADD/ADHD *
 • angst- en paniekaanvallen
 • burn-out
 • chronische klachten na hersenschudding (zie NAH)
 • chronische pijn
 • chronische stress
 • chronische vermoeidheid
 • depressie
 • dyslexie (Neurofeedback)
 • epilepsie (begeleiding, Neurofeedback)
 • hechtingsproblematiek
 • migraine
 • NAH
 • onbegrepen, vage, lichamelijke klachten
 • rouwprocessen (bij verlies van een huisdier)
 • slaapstoornissen *
 • syndroom van Asperger (diagnostiek)
 • tinnitus
 • verwerkingsproblemen
 • werkgeheugenproblemen
 • whiplash (zie NAH)


Veilig e-mailen

Widdershins Clientlogin

Widdershins is in 2015 een contract aangegaan met Jepraktijk.online en beschikt derhalve over een veilig e-mailprogramma met meerdere mogelijkheden om ehealth te optimaliseren.

 

De betekenis van Widdershins

De figuurlijke betekenis van Widdershins: tegendraads, eigenwijs, op eigen wijze. Widdershins komt uit het Middel- en Hoog Germaans (wedersinnes= in tegengestelde richting). Vanaf begin 16de eeuw treffen we het vooral aan in Schotland en heeft het woord een letterlijke betekenis: tegen de richting van de zon in op het noordelijk halfrond, tegen de richting van de klok in, linkshandig, rond een object lopen door het altijd aan de linkerkant te houden.

NIEUWS

In juni 2017 is  mijn boek  De verdwaalde vrouw uitgegeven.

Samenvatting

Een verdwaalde vrouw, die door naasten en professionals niet geholpen kon worden om de weg  uit Stress  te vinden krijgt  op maat gesneden hulp uit onvoorziene en in eerste instantie onwelkome hoek nadat ze haar hart volledig heeft uitgestort.

Voor meer achtergrondinformatie verwijs ik u naar  www.margreetbijkerk.com 

 

 

 

 

 .